Deň: 20. decembra 2021

Na programe Európskej komisie bola revízia nariadenia o TEN-T

Európska komisia zverejnila návrh revidovaného nariadenia o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Revidované nariadenie o TEN-T je v súlade s ambicióznymi klimatickými cieľmi Európskej zelenej dohody o 55 percentnom znížení emisií z dopravy do roku 2030 a o 90 percent do roku 2050. Revízia bola zverejnená 14. decembra a privítali ju priemyselné […]

Read More