Deň: 6. decembra 2021

Nové zariadenia v prístave Barcelona zlepšujú životné prostredie

V rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou uzavreli terminály APM, ​​HAM a Naturgy v prístave Barcelona pilotný projekt, ktorý testoval progresivitu používania zemného plynu ako paliva v prístavných zariadeniach. V rámci projektu boli zariadenia APM Terminals Barcelona obkročmo prevedené aj na skvapalnený zemný plyn. V porovnaní so strojmi poháňanými naftou boli výsledky emisií CO a CO2 pozitívne. Testy ukázali, […]

Read More

DACHSER predlžuje vo Frankfurte certifikáciu IATA CEIV Pharma

Frankfurtská pobočka spoločnosti DACHSER pre leteckú a námornú prepravu opäť získala certifikáciu od Centra excelencie pre nezávislých overovateľov v oblasti farmaceutickej logistiky IATA (CEIV Pharma − Centrum excelencie pre nezávislé validácie vo Pharmaceutical Logistics), čím preukázala svoju spôsobilosť v logistických službách na prepravu v odvetví biologických a zdravotných materiálov. Preprava biologických a zdravotníckych produktov musí […]

Read More