DACHSER predlžuje vo Frankfurte certifikáciu IATA CEIV Pharma

Frankfurtská pobočka spoločnosti DACHSER pre leteckú a námornú prepravu opäť získala certifikáciu od Centra excelencie pre nezávislých overovateľov v oblasti farmaceutickej logistiky IATA (CEIV Pharma − Centrum excelencie pre nezávislé validácie vo Pharmaceutical Logistics), čím preukázala svoju spôsobilosť v logistických službách na prepravu v odvetví biologických a zdravotných materiálov.

Preprava biologických a zdravotníckych produktov musí spĺňať prísne normy. Lieky a iné farmaceutické materiály sú často naliehavé zásielky citlivé na teplotu, s ktorými sa musí manipulovať v súlade s predpismi. Certifikácia CEIV Pharma ako priemyselný štandard pokrýva špecifické požiadavky odosielateľov farmaceutických výrobkov, ak ide o bezpečnosť, presnosť a efektívnosť služieb leteckej prepravy. „Táto recertifikácia potvrdzuje naše odborné vedomosti v oblasti biologických a zdravotníckych materiálov,“ hovorí Timo Stroh, Head of Global Air Freight, ktorý je zároveň zodpovedný za obchodné riešenie pre logistiku v oblasti biologických a zdravotníckych materiálov v spoločnosti DACHSER. „Potvrdzuje to najvyššie štandardy služieb a kvality, ktoré poskytujeme našim zákazníkom prostredníctvom konzistentných procesov a siete v súlade so štandardom GDP.“

Na recertifikáciu sa vzťahujú rovnaké normy ako na prvotnú certifikáciu. Certifikácia CEIV Pharma si vyžaduje interné a externé školenia, preskúmanie postupov pri manipulácii s biologickým materiálom a zásielkami zdravotnej starostlivosti, ktoré si vyžadujú monitorovanie teploty, a rozsiahle posúdenie týchto komplexných procesov dvoma nezávislými audítormi.

„Pri celosvetovej preprave citlivých výrobkov považujeme za absolútne nevyhnutné dodržiavať medzinárodné normy,“ vysvetľuje Stroh. „To prináša výhody našim zákazníkom. Naša poloha na letisku vo Frankfurte je pre našu globálnu sieť mimoriadne dôležitá. Ako medzinárodná letecká brána s vlastnými charterovými spojmi, priamym napojením na úzko prepojenú sieť pozemnej prepravy DACHSER a zavedenou štruktúrou CEIV Pharma je táto lokalita kľúčom k ďalšiemu rozvoju našich riešení pre zákazníkov z oblasti prírodných vied a zdravotníctva,“ hovorí Stroh.

Okrem leteckej a námornej logistiky na frankfurtskom letisku sú ďalšími pracoviskami spoločnosti DACHSER s touto certifikáciou IATA Šanghaj v Číne, Bombaj a Hajdarábád v Indii a Atlanta v USA. Systém riadenia kvality pre logistiku v biomedicínskom sektore je zavedený na globálnej úrovni, aby sa zabezpečili jednotné procesy vo všetkých krajinách.

CEIV Pharma poskytuje farmaceutickému priemyslu celosvetovo štandardizovanú a uznávanú certifikáciu na zaobchádzanie s farmaceutickými výrobkami, ktorá spĺňa a presahuje medzinárodné normy a usmernenia. Patria medzi ne správne distribučné postupy (GDP) definované Európskou úniou a Svetovou zdravotníckou organizáciou, normy liekopisu Spojených štátov amerických a predpisy IATA pre prepravu pri riadenej teplote.

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.