VGP Park Bratislava hlási nového nájomcu – firmu Dirks Consumer Slovakia

Vlastník, manažér a developer semi-industriálnych a logistických nehnuteľností VGP odovzdal novo dokončené priestory v prvej fáze VGP Parku Bratislava logistickej spoločnosti Dirks Consumer Slovakia. Tá si prenajala celú halu „A“ s celkovou plochou 43 320 m2, ktorú bude využívať ako sklad a distribučné miesto pre svojho klienta, online predajcu krmiva a potrieb pre domáce zvieratá. Zavážať odtiaľ bude veľkú časť európskych trhov. Nová hala bola realizovaná v stupni zelenej certifikácie BREEAM Very Good.

Ide o pomerne atypickú halu s čistou výškou 12 metrov. Vďaka tomu tu mohol vzniknúť aj mezanínový priestor s plochou 1 400 m2, ktorý je umiestnený na špeciálnej betónovej platforme a klientovi bude slúžiť ako prípravný priestor a kancelárske zázemie. Spoločnosť Dirks mala viacero náročných požiadaviek, ktorým sme radi vyšli v ústrety. Okrem iného išlo o značnú energetickú náročnosť dosahujúcu až 1,4 megawattov. V našej firemnej filozofii si zakladáme na udržateľnosti aj na tom, že dokážeme plniť priania jednotlivých klientov – preto hodláme až tretinu tejto spotreby riešiť formou fotovoltických panelov na streche,“ komentuje Naďa Kováčiková, obchodná riaditeľka VGP pre Slovensko, a dodáva: „Naša spoločnosť sa zaviazala stať uhlíkovo neutrálnou do roku 2025. Pri svojich projektoch sa usilujeme o výrobou zelenej energie, čo v prípade Dirksu potvrdzuje príprava na inštaláciu fotovoltaiky, ktorá zabezpečí až 500 kW.”

Ďalšie špecifické požiadavky sa týkali celkového vybavenia haly, ktorá okrem iného zahŕňa dopravníkovú technológiu, baliacu stanicu, regály, ako aj IT inštalácie  a s tým súvisiaci hardvér.

V rámci VGP Parku Bratislava I postupne vzniká 7 hál.

V rámci VGP Parku Bratislava I postupne vzniká 7 hál, ktoré dohromady ponúknu vyše 250 000 m2 prenajímateľných plôch. Súčasne sa tiež chystá rozšírenie VGP Parku Bratislava II s ďalšími 5 halami, ktoré poskytnú celkovo 150 000 m2 na prenájom. Po kompletnom dokončení sa VGP Park Bratislava stane jedným z najrozsiahlejších projektov VGP v ich portfóliu. Areál vzniká v strategickej lokalite s ideálnou dopravnou dostupnosťou blízko medzinárodného letiska, kde je k dispozícii všetka infraštruktúra.

Technické parametre VGP Parku Bratislava I a II:

●  Plocha: 815 140 m2
●  Prenajímateľná plocha: 412 000 m2
●  Aktuálne voľná plocha: 237 000 m2
●  Minimálna veľkosť jednotky: 5 000 m2
●  Počet hál: 12
●  Kvalita haly: Certifikát BREEAM Excellent alebo DGNB Gold (od 1. 1. 2022)