MD SR zverejnilo ďalšie výzvy, podporia presun tovaru na železnicu

Ministerstvo dopravy SR (MD SR) zverejnilo dve nové výzvy financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkovo je na ne vyčlenených 16,1 milióna eur. Ich cieľom je podporiť intermodálnu dopravu.

Prvá výzva má názov Nové trasy v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava a vyčlenených je na ňu 9 miliónov eur. Zavedenie novej trasy môže byť podporené príspevkom do maximálnej výšky 49% oprávnených nákladov. Druhá výzva je určená na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek a z Plánu obnovy a odolnosti SR je na ňu alokovaných 7,1 milióna eur, pričom maximálny príspevok je 30% z oprávnených nákladov.

„Výzvami chceme podporiť presun prepravy tovarov z ciest na železnicu, aby sme znížili negatívne vplyvy cestnej dopravy na životné prostredie. Tento prístup je v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. V rámci výzvy podporíme aj cestných dopravcov, a to financovaním podpory nákupu intermodálnych prepravných jednotiek, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do systému intermodálnej dopravy“, uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

O dotácie môžu žiadať podnikatelia a firmy v odvetví nákladnej dopravy súvisiacom s intermodálnou dopravou, teda železničné podniky, cestní nákladní dopravcovia, prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy a zasielatelia. Všetci oprávnení žiadatelia musia mať sídlo alebo byť usadení na území Slovenska a musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Žiadosti môžu záujemcovia posielať v elektronickej alebo listinnej forme do 30.6.2023.