Deň: 2. januára 2020

Vado Gateway transformuje logistiku v Taliansku

Nový kontajnerový terminál Vado Gateway, uvedený na trh vo Vado Ligure a prevádzkovaný terminálmi APM, predstavuje nový štandard pre prístavnú infraštruktúru v Taliansku. Zariadenie je jedinečné v poskytovaných službách a technológiách od jeho automatizovaných skladov a dvorov až po systém výmeny nákladných vozidiel. Vado Gateway je predstavuje najdôležitejší rozvoj prístavnej infraštruktúry v Taliansku za posledné desaťročia. Je […]

Read More

Rekordne najdlhší let superjumba A380

Letecké spoločnosti sa pre kúpu nového typu dopravného lietadla rozhodujú na základe vyhodnotenia celého radu technických, prevádzkových, ekonomických i ďalších kritérií. Dôležitým parametrom pre leteckú spoločnosť je aj dolet uvažovaného typu z hľadiska dĺžky jej liniek. V online firemnej brožúre so základnými údajmi o celom sortimente airbusov sme našli informáciu, že lietadlo A380 má dolet […]

Read More

Novoročnou hybnou silou pokroku by mala byť zmena

Na každom obraze bývajú tmavé a svetlé farby. O tom, či vytvoria krásu, rozhoduje štetec maliara. Rámom obrazu sú vaše, podnikateľské problémy. Nedokončená cestá infraštruktúra nehodná 21. storočia. Zastaraná a nevýkonná železničná sieť, neefektívne verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, neatraktívny daňový a odvodový systém, nízka transparentnosť a efektívnosť verejných výdavkov, nepružný Zákonník práce, nedostatočná kvalifikácia pracovnej sily, klesajúca […]

Read More