Má Ukrajina kľúč k väčšej intenzite železničnej nákladnej dopravy?

Krajina je často chápaná ako chýbajúci článok pre európsku a euroázijskú železničnú nákladnú dopravu, ale tento pohľad sa nezdá byť v súlade s realitou. Edvins Berzins, generálny riaditeľ spoločnosti Win Win Transport Solutions hovorí, že Ukrajina spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa stala spoľahlivou a výkonnou tranzitnou krajinou. „Potrebuje však konkrétne a transparentné pravidlá, ktorými sa bude riadiť podnikateľský sektor,“ uviedol počas samitu RailFreight v Lodži.

Irina Košelová a Larysa Nazarenková z tímu na podporu reforiem ukrajinského ministerstva infraštruktúry už majú zrejme potrebné riešenia v rukách. Železnica na Ukrajine podľa nich zažije masívny rozvoj, ktorý povedie k modernizácii procesov a k otvorenému a prístupnejšiemu trhu.

Falošný obraz

Obyčajnému smrteľníka človeku sa môže zdať, že Ukrajina je nepochopeným trhom železničnej nákladnej dopravy. E. Berzins zdôraznil, že nesúhlasí s myšlienkou, podľa ktorej krajine chýba prepojenie nákladnej železničnej dopravy, pretože Ukrajina má rozsiahlu železničnú sieť, ktorá predstavuje 19,8 tisíc kilometrov tratí, z ktorých je takmer polovica (47,4 percenta) elektrifikovaná. Krajina už navyše uľahčuje medzikontinentálnu železničnú dopravu „fungujúcu ako most medzi Európou, Áziou a dokonca Amerikou“, zdôraznil. Stala sa súčasťou mnohých dopravných koridorov, vrátane celoeurópskych. Je členom Organizácie pre spoluprácu železničných koridorov, rozšírenej siete TEN-T a dopravného koridoru Európa-Kaukaz-Ázia (TRASECA). Prečo teda Ukrajinu považujú za medzeru v železničnej doprave?

Potreba nového obchodného rámca

Za hlavný problém označil Berzins nedostatok dôvery pre bližšie nešpecifikované obchodné pravidlá. Uviedol, že sa mnoho rokov diskutovalo o ukrajinskej železničnej nákladnej doprave, ale diskusia nepriniesla žiadne jasné zameranie na podnikanie. Podľa neho  priemysel vie, ako sa uberať správnym smerom, ale potrebuje na to najmä správne zázemie a vhodný právny rámec, ktorý umožní rozvoj súkromného železničného sektora. Zdôraznil, že  väčšinu investícií do železničnej dopravy v krajine v súčasnosti realizujú súkromní investori. Patria sem suché prístavy, infraštruktúra, ale aj početné terminály na poľsko-ukrajinskej hranici. Úlohou vlády je vytvorenie potrebných podmienok. „Súkromné ​​spoločnosti vedia, ako podnikať vo všetkých smeroch,“ uviedol Berzins.

Ukrajina má odpoveď

Zdá sa, že ukrajinské ministerstvo infraštruktúry zdieľa s Berzinsom rovnaký názor. Pracuje už totiž na projekte liberalizácie železničného trhu, ktorý by mohol zásadne zmeniť vývoj. Ukrajinská vláda v súčasnosti realizuje reformný projekt, ktorý sprístupní železničný trh v krajine súkromným spoločnostiam a bude kompatibilný s členskými štátmi EÚ. Irina Košelová a Larysa Nazarenková počas samitu RailFreight v Lodži vysvetlili, že Ukrajina podniká kroky smerom k novému modelu železničného trhu, ktorý sa zameriava na nasledujúci vývoj:

• Zavedenie štandardných trhových pravidiel pre štátne a súkromné ​​spoločnosti.

• Rovnaký prístup k železničnej infraštruktúre.

• Nový model po vzore európskeho železničného systému.

• Implementácia nového modelu riadenia, ktorý uľahčí efektívnosť, modernizáciu a vývoj.

• Transparentné, nediskriminačné a efektívne tarifné modely pre používanie železničnej infraštruktúry.

• Modernizácia infraštruktúry.

Foto: RailFreight.com

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.