V bratislavskej Petržalke chcú postaviť sklady za 15 mil. eur

V bratislavskej Petržalke chce spoločnosť StorageX postaviť skladové priestory za približne 15 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. „Účelom zámeru je vybudovanie skladového areálu, ktorý by bol využívaný ako verejné skladové priestory pre právnické a fyzické osoby,“ uvádza sa v zámere. Začiatok výstavby je naplánovaný na koniec budúceho roka, ukončenie v úvode roka 2024.

Skladové haly sú navrhnuté ako tvarovo jednoduché kvádre s ustúpeným parterom z jednej strany druhého poschodia na stĺpoch. Vzniknutý priestor má byť využitý ako prekrytá nakladacia plocha – odstavné miesto s obslužným koridorom. Cez tento priestor je vedený aj vstup do objektov. „Vstup je plánovaný cez vstupnú halu, do ktorej ústia nákladné výťahy, únikové schodisko a priechod do skladovacej haly, a v prípade hlavného objektu aj do recepčných priestorov.

Na vyšších poschodiach je vstupná hala zopakovaná ako komunikačný uzol – predsieň,“ uvádza navrhovateľ. Skladovacia hala je na každom poschodí plánovaná ako priestor rozdelený ľahkými plechovými priečkami na komunikácie a jednotlivé skladovacie kobky. Pridanou funkciou je využite časti plochy ochranného pásma pre funkciu autobazár.

Skladové priestory plánujú postaviť v juhovýchodnej časti Petržalky. „Pozemok je nezastavaný, rovinatý, opustený a dlhodobo neudržiavaný,“ píše sa v zámere. Na východnej strane je v priamom kontakte s miestnou komunikáciou, parkovacími plochami a obchodným areálom Danubia. Na severe susedí s priemyselno-skladovacím areálom a odbočkou Panónskej cesty. Zo západu a juhu je pozemok obkolesený nezastavanými parcelami s trávnatým a krovinatým porastom. Juhozápadný roh pozemku je v dotyku s jednokoľajovou železničnou traťou Petržalka – Rajka.

Zdroj: SITA

Ilustračné foto: Obrázok od THAM YUAN YUAN z Pixabay

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.