Deň: 12. januára 2021

V Číne konvertujú airbusy A321 na prepravu nákladov

Zvýšený dopyt po leteckej preprave nákladov v kombinácii s prudkým prepadom prepravy cestujúcich vedie k mimoriadnemu vyťaženiu existujúcich nákladných lietadiel. Dopravných lietadiel v čisto nákladnej verzii je nedostatok, čo sa niektoré letecké spoločnosti snažia riešiť provizórnou úpravou lietadiel z verzie na prepravu osôb na verzie umožňujúce prepravu nákladu nielen v podpalubí, ale aj na hlavnej […]

Read More

Maersk zlepšuje logistiku kontajnerovej dopravy v USA

Spoločnosť Maersk podniká kroky na riešenie obáv americkej exportnej komunity z odvetvia nákladnej dopravy v súvislosti s dostupnosťou kontajnerov a ich odbavovaním. Súčasné globálne obchodné vzorce majú často za následok obmedzenú dostupnosť prázdnych kontajnerov v USA. Situácia je akútna v súvislosti s prudkým zvýšením dovozného dopytu USA v prostredí COVID-19 v dôsledku meniacich sa spotrebiteľských požiadaviek. V reakcii na […]

Read More