V Číne konvertujú airbusy A321 na prepravu nákladov

Zvýšený dopyt po leteckej preprave nákladov v kombinácii s prudkým prepadom prepravy cestujúcich vedie k mimoriadnemu vyťaženiu existujúcich nákladných lietadiel. Dopravných lietadiel v čisto nákladnej verzii je nedostatok, čo sa niektoré letecké spoločnosti snažia riešiť provizórnou úpravou lietadiel z verzie na prepravu osôb na verzie umožňujúce prepravu nákladu nielen v podpalubí, ale aj na hlavnej palube. Najjednoduchšia úprava spočíva v odstránení sedadiel pre cestujúcich.

Hlavným nedostatkom tejto relatívne jednoduchej úpravy je, že cez dvere pre cestujúcich nemožno na palubu „vpratať“ objemnejšie kusové či paletizované zásielky. Zväčšenie dverí je však už náročnejšia operácia. Vyžaduje si veľké zásahy do konštrukcie trupu. Konverzie, ktoré z lietadla pre osobnú dopravu urobia plnohodnotné nákladné lietadlo, sú náročné technicky, časovo i finančne. Môžu ich vykonávať len odborné firmy, atestované výrobcom lietadla.

S prestavbou dopravných lietadiel z pasažierskej verzie na čisto nákladnú sa už začalo aj v Číne. Medzinárodná spoločnosť Vallair, sídliaca v Luxemburgu a zaoberajúca sa rôznymi aspektmi leteckého biznisu, si u špecializovanej nemeckej firmy EFW (Elbe Flugzeugwerke GmbH) objednala konverziu deviatich lietadiel typu Airbus A321 na nákladné lietadlá. Prestavba sa uskutoční v dielenských hangároch spoločnosti ST Engineering v čínskom meste Guangzhou, kedysi známom ako Kanton.

Prvou konvertovanou tristodvadsaťjednotkou bude lietadlo výrobného čísla 1017, ktoré bolo pôvodne v máji 1999 dodané spoločnosti Air 2000, pre ktorú lietalo s britskou poznávacou značkou G-OOAJ. Počas svojej kariéry lietal tento airbus pre niekoľko ďalších leteckých spoločností. Po konverzii, ktorá by mala byť ukončená v treťom štvrťroku 2021, bude lietadlo dodané lotyšskej spoločnosti SmartLynx. Údaje o konvertovanom type A321 – najmä jeho nosnosť a dolet – spoločnosť Vallair zatiaľ nezverejnila.

(PRG)