Maersk zlepšuje logistiku kontajnerovej dopravy v USA

Spoločnosť Maersk podniká kroky na riešenie obáv americkej exportnej komunity z odvetvia nákladnej dopravy v súvislosti s dostupnosťou kontajnerov a ich odbavovaním. Súčasné globálne obchodné vzorce majú často za následok obmedzenú dostupnosť prázdnych kontajnerov v USA. Situácia je akútna v súvislosti s prudkým zvýšením dovozného dopytu USA v prostredí COVID-19 v dôsledku meniacich sa spotrebiteľských požiadaviek.

V reakcii na prudký nárast dovozu z USA a výslednú nerovnováhu toku intermodálneho vybavenia boli všetci členovia logistického sektoru vyzvaní, aby našli riešenia. Manaéri spoločnosti Maersk vyhlásili, že ide o situáciu, ktorú spoločnosť berie veľmi vážne. Stretli sa s Agricultural Transportation Coalition (AgTC), obchodnou skupinou so sídlom vo Washingtone, ktorá hrá dôležitú úlohu pri riadení záujmov amerických poľnohospodárskych vývozcov a ich dopravnej politiky.

Franck DeDenis, vedúci spoločnosti Maersk pre obchod so Severnou Amerikou, uskutočnil 8. decembra online prezentáciu pre členov AgTC. Predseda FMC Michael Khouri diskutoval so Sorenom Skouom, generálnym riaditeľom A. Moller-Maersk o konkrétnych výzvach, ktorým čelí exportná komunita USA.

Manažment spoločnosti Maersk je naďalej odhodlaný podniknúť kroky na zlepšenie podmienok pre všetkých účastníkov dodávateľského reťazca. Je preto v každodennom kontakte s Westonom LaBarom, prezidentom Kalifornskej asociácie Harbor Trucking Association (HTA) v Long Beach.

APM Terminals Pier 400 Los Angeles je najväčší súkromný kontajnerový terminál v prístave súmestia Los Angeles / Long Beach, ako aj v celej Severnej Amerike. Hrá rozhodujúcu úlohu v každodennom toku prekladania kontajnerov z lodí na nákladné automobily. Terminál je zameraný na duálne transakcie, ktoré umožňujú autodopravcovi vrátiť prázdny kontajner a vyzdvihnúť si importný kontajner na miestne doručenie v rámci tej istej cesty. Až 65,0 % transakcií terminálu Pier 400 sú duálne transakcie. Cieľom je zvýšiť túto hodnotu, čo umožní dosiahnuť vyššiu produktivitu prepravy kontajnerov nákladnými vozidlami. Manažment terminálu Pier 400 ponúkol piatkové a sobotné neskoré nočné brány pre potreby nákladnej automobilovej dopravy počas hlavnej sezóny.

Maersk pôsobí v Aliancii 2M, ktorú kamionistti považujú za najefektívnejšiu alianciu oceánskych dopravcov. Tvoria ju iba dve oceánske spoločnosti – Maersk a MSC. Každý z nich prevádzkuje jeden kontajnerový terminál v komplexe Los Angeles – Long Beach, čo umožňuje autodopravcom efektívne vyzdvihnúť a vrátiť kontajnery do dvoch zariadení, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko seba.

Bill Peratt, regionálny vedúci prepravy spoločnosti Maersk v Los Angeles, je členom výboru pre produktivitu v združení Harbor Trucking Association. Svojou odbornosťou prispieva k riešeniu výziev odvetvia nákladnej dopravy. Spoločnosť Maersk podniká podobné kroky na globálnej úrovni s cieľom porozumieť problémov zákazníkov a spolupracovať s regulačnými orgánmi na zlepšenie súčasného logistického ekosystému.

Foto: APM Terminals