Deň: 21. augusta 2020

Stavebná produkcia zaostáva za výkonmi v Európe

Stavebníctvo stále pociťuje významné dosahy pandémie. Stavebná produkcia na Slovensku zaznamenala v júni medziročný pokles o 18 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi krajín V4. Pre EÚ ako celok je pokles miernejší, pomohlo tomu jemné zotavenie v závere prvého polroka. Medziročný pokles stavebnej produkcie bol v júni na Slovensku najvyšší spomedzi 15 krajín, ktoré vykázali […]

Read More

Pri Banskej Bystrici vyrastie nový logistický park

Na južnom okraji Banskej Bystrice plánuje banskobystrická firma Rainbow Logistics Park, s.r.o., postaviť logistický park. Zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že predpokladané investičné náklady sú 12 miliónov eur. Logistický a administratívny areál je plánovaný v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej komunikácie R1 a cesty I/69 v katastrálnom území Kremnička. […]

Read More

P&O Ferrymasters rozvíja cross-dockové aktivity

Spoločnosť P&O Ferrymasters sa ako prvý nájomca nasťahovala do priestorov nového distribučného centra s plochou 21.460 m2, čo jej umožní uspokojiť zvýšený dopyt po cross-dockových aktivitách na London Gateway. Podpísanie 5-ročného prenájmu v novom zariadení LG231 umožní spoločnosti P&O budovať stratégiu distribučného centra zameranú na prístavy a trhy. Nadväzuje na otvorenie nového distribučného centra v Rotterdame […]

Read More

Firma Kamov modernizovala vrtuľník Ka-52M

Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie oznámilo, že začiatkom augusta vzlietla modernizovaná verzia bojového a prieskumného vrtuľníka Ka-52 M. Výrobcom vrtuľníka je spoločnosť Kamov, ktorú ako konštrukčnú kanceláriu založil v roku 1940 Nikolaj Iljič Kamov. V súčasnosti patrí do koncernu Russian Helicopters. Jeho súčasťou je aj druhý najväčší ruský výrobca vrtuľníkov, Miľ, pomenovaný po jej […]

Read More