Pri Banskej Bystrici vyrastie nový logistický park

Na južnom okraji Banskej Bystrice plánuje banskobystrická firma Rainbow Logistics Park, s.r.o., postaviť logistický park. Zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), vyplýva, že predpokladané investičné náklady sú 12 miliónov eur.

Logistický a administratívny areál je plánovaný v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej komunikácie R1 a cesty I/69 v katastrálnom území Kremnička. „Parcely sú klasifikované ako trvalý trávny porast, orná pôda a zastavaná plocha a nádvorie. Pred spustením výstavby budú plochy ornej pôdy vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,“ uvádza sa v zámere s tým, že navrhovaná výstavba je v súlade s územným plánom Banskej Bystrice.

Investor plánuje zastavať plochu takmer 39-tisíc m², z čoho hala a administratívna budova budú na ploche takmer 21-tis. m². Navrhnutá je trojpodlažná administratívna budova. V jej prízemí budú vstupné priestory, showroomy a predajne. Na druhom a treťom podlaží budú priestory pre administratívu. Za administratívnou časťou na severnej strane je navrhnutá skladová hala obdĺžnikového pôdorysu s výmerou približne 14-tis. m².

V rámci areálu má byť vybudovaných 220 parkovacích plôch pre osobné vozidlá a 42 pre nákladné automobily. Výstavbu plánuje firma realizovať v budúcom roku so začiatkom prevádzky od januára 2022. Termín spresní investor v súčinnosti so zhotoviteľom stavby a dodávateľom technológií.

Foto: Rainbow Logistics Park