Spoločnosť CHEP získala akreditáciu najlepšieho európskeho zamestnávateľa

Spoločnosť CHEP, popredný globálny poskytovateľ riešení pre dodávateľský reťazec, získala certifikát Top Employer 2023 od organizácie Top Employers Institute, ktorá hodnotí kvalitu pracovných podmienok vo firmách po celom svete. Na európskej úrovni je spoločnosť CHEP už po šiesty raz za sebou najlepším zamestnávateľom. Individuálnu akreditáciu získali aj jej pobočky v Českej republike, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Poľsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve.

CHEP je jednou z 15 spoločností, ktoré v roku 2023 získali globálny certifikát Global Top Employer. Táto akreditácia dokazuje, že zásady a prax CHEP ako zamestnávateľa dosahujú v celosvetovom meradle výnimočnú úroveň.

„Pracovné podmienky a HR prax sú piliermi toho, čo nazývame ‚pozitívnym pracovným prostredím‘. Ide o jeden z našich cieľov v oblasti udržateľnosti, ktoré sme si stanovili do roku 2025. Za pozitívne prostredie považujeme také, v ktorom naši ľudia nachádzajú naplňujúce uplatnenie – a ktoré tiež prispieva k celkovej dobrej atmosfére na pracovisku,“ uviedla Lilia Colombo, viceprezidentka CHEP pre ľudské zdroje v Európe. „Skutočnosť, že zamestnanci sú dobre vedení, majú zaistené bezpečné pracovné podmienky a že naše tímy sú rôznorodé a aktívne zapojené do chodu spoločnosti, má priamy vplyv na spokojnosť zákazníkov, úspešnosť pri získavaní a udržiavaní talentov a lepšie finančné výsledky. Veríme, že inkluzívne zázemie podporuje inovácie, rast a schopnosť pružne reagovať v rámci firmy.“

Top Employers Institute certifikuje spoločnosti na základe ich výsledkov v špeciálnom prieskume zameranom na príkladný prístup k HR. Prieskum sa zameriava na šesť rôznych sfér a viac ako 20 relevantných tém vrátane stratégií riadenia ľudí, pracovného prostredia, náboru talentov, vzdelávania, diverzity a inklúzie, wellbeingu a ďalších.

Na globálnej úrovni v roku 2022 zastávali ženy 33 % manažérskych pozícií a 40 % vrcholového manažmentu spoločnosti. Zároveň v súlade s dôrazom na zdravie, bezpečnosť a pohodlie zamestnancov došlo k 18 % zlepšeniu štatistík úrazovosti podľa interného ukazovateľa Brambles Injury Frequency Rate (BIFR), čo je významný posun smerom k cieľu úplne eliminovať úrazy v rámci programu Safety First.

„Obhajoba titulu európskeho top zamestnávateľa je pre nás obrovskou motiváciou a dôkazom, že našim zamestnancom v celej spoločnosti poskytujeme špičkové zázemie a starostlivosť,“ uviedol Stanislav Holič, country leader spoločnosti CHEP na Slovensku. „Tomu napokon zodpovedá aj naša prax v slovenskej kancelárii. V súlade s celofiremnými štandardmi sme sa od jej založenia vždy snažili vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré by umožnili všetkým zamestnancom bez rozdielu osobný rozvoj a poskytli im adekvátne pracovné a motivačné prostredie. Za posledné obdobie sme čelili výzvam, ako bola napríklad pandémia covidu alebo celkovo nepriaznivá spoločenská atmosféra, preto sme nastavili hybridné podmienky pre zamestnancov a vytvorili možnosti osobnej podpory a technického zabezpečenia tak, aby boli čo najmenej ovplyvnení potenciálne negatívnymi okolnosťami a vznikli pre nich celkovo férové a udržateľné pracovné podmienky,“ dodal.

CEO organizácie Top Employers Institue David Plink povedal: „V časoch, ktoré sú ovplyvnené neštandardnými podmienkami, majú ľudia a firmy tendenciu predviesť sa v čo najlepšom svetle – a presne to sme pozorovali aj počas tohtoročnej certifikácie programu Top Employers 2023, keď ocenené spoločnosti podali skutočne výnimočné výkony. CHEP preukázal zodpovednosť, ktorú preberá voči svojim ľuďom na celom svete. Všetky spoločnosti, ktoré získali celosvetovú certifikáciu Top Employers, spája nadštandardný a konzistentný prístup k personálnej agende. Sme nesmierne radi, že môžeme zverejniť zoznam týchto organizácií a osláviť ich úspechy v roku 2023.“

Spoločnosť CHEP si prevzala titul Top Employer v 25 krajinách sveta vrátane Argentíny, Austrálie, Belgicka, Brazílie, Čile, Francúzska, Indie, Írska, Talianska, Kanady, Nemecka, Malajzie, Mexika, Namíbie, Nového Zélandu, Poľska, Saudskej Arábie, Španielska, Švajčiarska, Thajska, Zimbabwe, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických – a okrem Európy sa stala regionálnym top zamestnávateľom v Afrike, Ázii a Tichomorí a Latinskej Amerike.