Deň: 28. marca 2020

Toyota: Záväzok podporovať logistiku dôležitých dodávok

V súčasnej situácii pandémie vírusu Covid-19 sa spoločnosť Toyota Material Handling prispôsobuje rozvíjajúcej sa zdravotnej kríze. Ako taká, spoločnosť Toyota Material Handling Europe a všetky jej jednotky, veľmi pozorne sledujú vývoj udalostí okolo koronavírusu. Naše priority sú jasné: zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj našich zákazníkov a dodávateľov je na prvom mieste. Druhou prioritou […]

Read More

Logistické nehnuteľnosti po vypuknutí COVID-19

Dodávateľské reťazce si zachovávajú kľúčovú úlohu. Kým krátkodobé vyhliadky ostávajú neisté, ekonomická recesia je stále pravdepodobnejšia. Prologis identifikoval päť oblastí, ktoré budú definovať trhové podmienky. Aktuálne udalosti rýchlo viedli k vzniku dvoch nových faktorov formujúcich štrukturálny dopyt, a to potreba ďalších zásob, pretože dodávateľské reťazce začali klásť väčší dôraz na odolnosť ako na efektivitu a […]

Read More