Toyota: Záväzok podporovať logistiku dôležitých dodávok

V súčasnej situácii pandémie vírusu Covid-19 sa spoločnosť Toyota Material Handling prispôsobuje rozvíjajúcej sa zdravotnej kríze. Ako taká, spoločnosť Toyota Material Handling Europe a všetky jej jednotky, veľmi pozorne sledujú vývoj udalostí okolo koronavírusu.

Naše priority sú jasné: zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj našich zákazníkov a dodávateľov je na prvom mieste. Druhou prioritou je urobiť všetko pre udržanie služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Tým pádom našou politikou je nie len chrániť náš vlastný personál a personál našich zákazníkov, ale aj udržať si svoju úlohu ako súčasť dodávateľskej siete pre dôležité dodávky (hlavne v potravinárskom maloobchode a v zdravotnej starostlivosti) a dodržiavať pritom miestne nariadenia.

Servis
Snažíme sa o zachovanie úplnej obchodnej činnosti a podpory pre našich zákazníkov ako zvyčajne. Stále je možné objednávať diely. Avšak pripúšťame, že sa môžeme stretávať s výzvami alebo omeškaniami v závislosti od lokálnej situácie v jednotlivých krajinách Európy a alebo pri prípadných dopravných obmedzeniach.

Predaj a prenájom
Aj tu sa snažíme o zachovanie úplnej obchodnej činnosti a podpory pre našich zákazníkov ako obyčajne, ale rešpektujeme, že niektorí naši zákazníci nemusia byť schopní prijímať návštevy. V takýchto prípadoch náš tím obchdoných poradcov prejde na online stretnutia alebo konferenčné hovory podľa požiadavky zákazníka. Všetky internetové obchody ostávajú otvorené pre objednávanie online a pre poskytovanie zákazníckej podpory.

Doručovanie
Zatiaľ očakávame, že sa nám podarí udržať dodávky tovarov a služieb ako obyčajne (tak nové stroje, ako aj prenajaté). V prípade, že dodávky budú z akéhokoľvek dôvodu prerušené, budeme zvažovať kroky, ktoré bude potrebné prijať v konkrétnom čase. Sme pripravení a máme zavedené postupy na to, aby sme vás mohli priebežne informovať v prípade zmeny situácie, ktorá by nám bránila zachovať bežnú obchodnú činnosť.

Zamestnanci
V každej krajine sa riadime pokynmi jednotlivých vlád a podporujeme zamestnancov, ak je to možné, aby pracovali z domu, a poskytujeme im technické vybavenie, aby tak mohli urobiť.
Zamestnanci, ktorí ostávajú pracovať v závodoch, skladoch a dielňach sú požiadaní, aby prijali nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia (sociálny odstup, prísne hygienické postupy).
Všetky medzinárodné cesty sú zrušené alebo odložené. Ak je to možné, využívame online stretnutia.

Ak máte akékoľvek otázky o aktuálnej situácii, tak kontaktujte Toyota Material Handling Slovensko.

Ďakujeme všetkým vodičom vysokozdvižných vozíkov a kamiónov, ktorí udržiavajú dôležitý tovar v pohybe. Ďakujeme všetkým zdravotníckym pracovníkom za ich tvrdú prácu a odvahu.

Vedenie spoločnosti Toyota Material Handling Europe & Toyota Material Handling Slovensko