Deň: 11. februára 2022

R. Langkammerm, STILL: Intralogistika môže výrazne ťažiť z Priemyslu 4.0

Priemysel 4.0 predstavuje unikátnu koncepciu, ktorá zahŕňa fyzické, informačné a dátové komponenty nielen v prostredí výroby. Môžeme pri ňom hovoriť o štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorá nás nasmerovala k masívnej automatizácii vo väčšine odvetví i v logistike, kde je to priam nevyhnutné. V priemysle 4.0 sú v jednom celku prepojené inteligentné stroje, úložné a logistické systémy a ďalšie technologické […]

Read More