Deň: 8. októbra 2021

Všetci síce automatizujú, je ale automatizácia vhodná pre každého?

Automatizácia je bezpochyby veľkým trendom posledných rokov. Zo skúseností partnerov v spolku SKLAD vyplýva, že o nej premýšľajú takmer v každej firme, ktorá niečo vyrába alebo skladuje. To potvrdil aj nedávny výskum Trendy v českej logistike. Pri rozhodovaní, či je automatizácia vhodná pre konkrétnu firmu a skladové procesy, je ale dobré zvážiť veľa faktorov. Celosvetová […]

Read More