Všetci síce automatizujú, je ale automatizácia vhodná pre každého?

Automatizácia je bezpochyby veľkým trendom posledných rokov. Zo skúseností partnerov v spolku SKLAD vyplýva, že o nej premýšľajú takmer v každej firme, ktorá niečo vyrába alebo skladuje. To potvrdil aj nedávny výskum Trendy v českej logistike. Pri rozhodovaní, či je automatizácia vhodná pre konkrétnu firmu a skladové procesy, je ale dobré zvážiť veľa faktorov.

Celosvetová pandémia koronavírusu zapríčinila deglobalizáciu, dá sa teda očakávať, že výroba sa bude sťahovať späť do Európy. To ešte viac umocní dlhodobý nedostatok ľudskej práce, a tak bude automatizácia nevyhnutná. Súčasný trend potvrdzuje z podobného pohľadu tiež Zdeněk Bláha, prokurista a vedúci oddelenia Automatizácia v spoločnosti Blumenbecker Prag: „Prekážky a obmedzovanie v medzištátnej doprave vedú k budovaniu ďalších skladových kapacít, ktoré sa bez automatizovaných prevádzok nezaobídu. Pre prevádzkovateľa je výhodné voliť teritoriálne blízkeho dodávateľa, pretože aj napriek možnosti vzdialeného prístupu k automatickému zariadenie je lokálne fyzická dostupnosť pre jeho údržbu nezastupiteľná.“

Automatizáciu možno nasadiť všade, ale…

Automatizácia je široký a mnohokrát do istej miery aj zavádzajúci pojem. To, že firma nasadí chytré technológie, napríklad výťahový systém, ešte neznamená, že skutočne automatizuje. Zariadenie je nutné riadiť pomocou softvérového nástroja a prepojiť ho s ostatnými procesmi. V niektorých prípadoch firmy uvažujú skôr ideologicky – všetci automatizujú, my budeme tiež. Je ale vhodné presadiť automatizáciu za každú cenu, v každom sklade a na každý proces?

„V dnešnej dobe je možné zautomatizovať akýkoľvek proces v skladovej logistike. Cieľom je eliminovať prácu a pohyby človeka pri manipulácii s materiálom. Tovar je nutné dopraviť k človeku, nie opačne,“ hovorí Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director v spoločnosti Aimtec. Všeobecne sa tvrdenie vzťahuje na štandardizované, opakujúce sa procesy, ktoré idú jednoducho predikovať.

Prevádzkové podmienky nemusia byť vždy ideálne

Do rozhodovania o automatizácii vstupujú okolnosti, ktoré ju môžu výrazne skomplikovať, alebo úplne vylúčiť. Jednými z nich sú prevádzkové podmienky a dôraz na rýchlosť a kapacitu. „Veľký pohyb manipulačných prostriedkov a osôb v sklade nie je ideálny. Zvyčajne platí, že automatizovaný prostriedok nie je tak rýchly ako manuálne obsluhovaný stroj. To samozrejme tiež súvisí s požadovanou kapacitou výkonu,“ približuje Karel Šprojcar, obchodný riaditeľ v spoločnosti JK Logistika a dodáva: „Ideálny stav pre automatizáciu je kontinuálny výkon a práca 24 hodín. Pokiaľ dochádza ku špičkám, je potrebné starostlivo spočítať, či ich automatizovaný prostriedok kapacitne zvládne.“

Nad frekventovaným pohybom v sklade a obmedzenými možnosťami priestoru sa pozastavuje aj Filip Šustek, Sales Engineer Advanced Applications v spoločnosti STILL ČR, a uvádza príklad z praxe: „Zákazník chcel automatizovať návoz z výrobných liniek na kontrolné stanovisko. Základným kameňom úrazu ale bolo úzke miesto medzi skladom a výstupom výroby, kde sa stretávali všetky trasy – medzi blokovým skladom a výrobou, medzi výrobou a kontrolným stanoviskom, medzi rampou a skladom a zároveň nebola k dispozícii dostatočne široká komunikácia. V prípade použitia automatizovaného vozíka by jeho efektivita bola veľmi nízka, pretože by sa muselo neustále čakať na uvoľnenie trasy.“

IT negramotnosť je jednou z veľkých prekážok

Pavel Kraus, výkonný riaditeľ spoločnosti Logtech, spomína ešte jednu podstatnú vec, na ktorú si dať pozor: „Niektoré firmy sa automatizácii bráni, pretože medzi manažmentom a majiteľmi panuje veľká IT negramotnosť. Zaobstarali si veľa moderných užitočných technológií, ale zabudli na osvetu, čo by to malo vedieť a ako to má fungovať. Bez IT podpory nemôže existovať žiaden úspešný projekt. „

Dôkladná kalkulácia návratnosti investície je kľúčová

O peniaze ide až v prvom rade, preto je potrebné zvážiť finančné možnosti a návratnosť investície automatizačných projektov. Dĺžka návratnosti investície je významná predovšetkým pre externých poskytovateľov logistických služieb. Robert Sgariboldi, vedúci oddelenia priemyselných prenájmov v 108 AGENCY, k tomu dodáva: „Poskytovatelia často pracujú s krátkodobými kontraktmi do maximálnej dĺžky 3-5 rokov, veľmi výnimočne sa upisujú na dlhšie obdobie. Vsádzajú stále na flexibilitu, ktorú nachádzajú v štandardnej skladovacej a manipulačnej technike a ľudskej pracovnej sile. Do automatizačných projektov sa púšťajú väčšinou priami užívatelia skladu, ktorí dokážu plánovať aspoň v horizonte 5-10 rokov.“

Pavel Kraus vyzdvihuje nielen priame finančné prínosy: „Je dôležité vedieť si dobre spočítať návratnosť investície a nezabúdať aj na ďalšie faktory, ktoré automatizácii nahrávajú. Môže ísť napríklad o zvýšené náklady na reklamačné konanie. Firmy väčšinou nevedia chybovosť naceniť. Svoju úlohu môžu zohrávať aj stratené príležitosti, kedy zákazník vyžaduje tzv. zelenú logistiku v podobe nulových uhlíkových emisií alebo kedy investor žiada vysokú bezpečnosť pri práci v sklade. Správne zavedená automatizácia sa vráti do štyroch rokov.“

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.