Deň: 2. júna 2020

Logista sa pripojila k manifestu za udržateľnosť

Španielska logistická skupina Logista sa pripojila k aliancii pozostávajúcej z viac ako 200 organizácií z politickej, akademickej, podnikateľskej a sociálnej oblasti. Jej manažment sa pripojil k výzve na podporu ekologického oživenia hospodárstva prostredníctvom balíka ekonomických stimulov založených na kritériách trvalej udržateľnosti. Rekonštrukcia prezentovaná v manifeste je založená na troch základných pilieroch: digitalizácia, dekarbonizácia a odolnosť. Tieto piliere […]

Read More