Budvar vylepšuje najmodernejší automatizovaný sklad

Budějovický Budvar investoval do riešenia overovania načítania ZetesMedea v ich novom najmodernejšom automatizovanom sklade. Riešenie optimalizuje efektivitu odchádzajúcej logistiky pomocou pokrokovej technológie založenej na kamere, aby bola zaistená 100% presnosť prepravy.

Budvar je hrdý na to, že jeho pivo sa doteraz mohlo vyrábať iba v historickom pivovarníckom meste České Budějovice. V posledných rokoch však bola spoločnosť nútená rozšíriť svoje logistické kapacity meste, aby uspokojila rastúci globálny dopyt po výrobkoch. Aby bolo možné efektívne zvýšiť produkciu, spoločnosť Budvar investovala do nového automatizovaného skladu s vysokými regálmi, ktorý dokáže naraz spravovať 19.000 paliet.

ZetesMedea predstavuje kľúčovú súčasť celkového riešenia a umožňuje vodičom vysokozdvižných vozíkov automatické nakladanie pri dverách doku. Začlenením technológie Zetes ImageID (strojové videnie) systém automaticky zachytáva a overuje informácie o čiarových kódoch paliet, aby boli viditeľné v reálnom čase a zaručí 100% presnosť prepravy.

Efektívna preprava pripravených paliet do skladu a na nákladné vozidlá pri doku je kritickým prvkom logistiky spoločnosti Budvar. Pokročilé kamerové riešenie spoločnosti Zetes monitoruje a kontroluje správne nakladanie paliet a upozorňuje vodičov nákladných vozidiel na akékoľvek chyby. Jeden nákladný automobil môže byť naložený niekoľkými vysokozdvižnými vozíkmi súčasne, čím sa minimalizuje ľudský zásah a ľudské chyby a šetrí sa čas.

Inovatívne riešenie je založené na 13 bránach ImageID s aplikáciou centrálneho servera komunikujúcou priamo s WMS. Centrálne sledovanie dverí doku umožňuje jednému dispečerovi monitorovať a ovládať (a v prípade potreby zasiahnuť) všetkých 13 brán na diaľku v reálnom čase. ZetesMedea potvrdzuje naloženie a prepravu spolu s fotodokumentáciou, aby sa predišlo potenciálnym nárokom alebo sporom. Predpokladané úspory pomôžu Budějovickému Budvaru urýchliť rast bez potreby prijímania ďalších pracovníkov.

FOTO: trendkraft.io