DB Schenker zabezpečuje distribúciu lítiových článkov pre elektromobily

Lítiové batérie sú hlavným hnacím mechanizmom v práve prebiehajúcej elektrifikácii európskych ciest. Popredný svetový producent týchto článkov z Južnej Kórey pri ich distribúcii do európskych automobiliek spolupracuje s českou pobočkou logistickej firmy DB Schenker, ktorá má na starosti ich preclenie, uskladnenie a následnú distribúciu do automobiliek v susedných krajinách.

Scenáre budúceho vývoja predpovedajú, že do roku 2030 bude na cestách po celom svete viac ako 130 miliónov elektromobilov. To so sebou nevyhnutne prinesie veľký dopyt po batériách alebo ich článkoch, ktoré už dnes vďaka zvláštnym požiadavkám na uskladnenie a prepravu predstavujú jednu z výziev dodávateľských reťazcov. Terminály logistickej spoločnosti DB Schenker od minulej jari umožňujú uskladnenie a logistiku lítium-iónových článkov do tovární na elektromobily v strednej Európe.

„Len za minulý rok naše sklady v Ústí nad Labem, Pardubiciach a Mníchovom Hradišti odbavili cca 50 tisíc paliet lítiových článkov pre popredné európske automobilky v celkovej hodnote vyše 500 miliárd českých korún,“ hovorí Pavel Gorčica, riaditeľ prevádzky prepráv v spoločnosti DB Schenker.

Batérie alebo ich články podliehajú prísnym požiadavkám na prepravu a uskladnenie podľa európskeho štandardu ADR. DB Schenker tento typ tovaru v súlade s ekologickými štandardmi vždy skladuje oddelene od ostatného, ​​potenciálne horľavého, tovaru v suchých a dobre vetraných priestoroch. Lítium-iónové články sú pri preprave nabité na maximálne 30 % ich kapacity. Sú uložené na platách v hliníkových prepravných obaloch na plastových vratných paletách a na cestách cestujú výhradne v kamiónoch s riadenou teplotou. Články sa potom inštalujú do batériových boxov a tie následne poháňajú napríklad elektrické vozidlá automobiliek Jaguar Land Rover, Kia, Volkswagen, Hyundai alebo Daimler.

Úloha DB Schenker v tomto procese je úplne zásadná – príjem článkov prepravených z tovární v Južnej Kórei, Číne, alebo Maďarsku a ich následná distribúcia v zabezpečenom režime do stredoeurópskych prevádzok na výrobu elektromobilov, ako je napríklad závod Daimler v nemeckom Kamenci alebo batériová továreň Mercedes-Benz blízkosti poľskej Wroclawi v obci Jawor. Cez české sklady sa následne odosielajú znovu použiteľné prepravné obaly námornou cestou späť do Južnej Kórey a Číny.

Veľkou výzvou je z prevádzkového hľadiska rozlišovať medzi colnými a necolnými zásielkami. „Pre logistickú spoločnosť je administratívne náročnejšie rozlišovať medzi necolnými zásielkami z Maďarska a tými, ktoré dostaneme na lodiach z Ázie. Malo to ale pre klienta ohromnú prevádzkové výhodu počas zablokovania Suezského prieplavu, kedy továreň v Komárome mohla automobilky ďalej zásobovať a tie nemuseli výrobu prerušiť,“ dodáva Martin Bodlák, manažér logistického centra DB Schenker v Mnichovom Hradišti.

Špecializáciu na skladovanie a prepravu lítiových batérií DB Schenker rozvíja už dva roky. Logistika batérií vyžaduje extrémne zložité procesy, pretože autobatérie sú klasifikované ako nebezpečný tovar, vyžadujúci osobitný režim prepráv a skladovania.