Maersk zabezpečí komplexnú viditeľnosť uhlíkovej stopy

A.P. Moller – Maersk ďalej pomáha zákazníkom pri dekarbonizácii ich dodávateľských reťazcov zavedením emisného panela. Emisný riadiaci panel je analytický dátový nástroj, v rámci ktorého sú zákazníkom poskytované merania uhlíkovej stopy z celého ich dodávateľského reťazca. Tie poskytujú podrobný prehľad o emisiách bez ohľadu na to, či sú ich výrobky prepravované nákladným autom, vlakom, lietadlom alebo plavidlom. Vďaka prehľadu emisií budú spoločnosti schopné zverejniť informácie o emisiách, pokrývajúce všetky toky kontajnerov.

Zvyšujúci sa podiel zákazníkov spoločnosti Maersk stanovuje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti, vďaka čomu je zviditeľnenie emisií dôležité, aby bolo možné dokumentovať výkonnosť pri plnení týchto cieľov. Emisný informačný panel zabezpečí zákazníkom úplnú viditeľnosť pri ich využívaní na ceste k dekarbonizovaným dodávateľským reťazcom.

Navrhnutý ako jednotné kontaktné miesto

Emisný riadiaci panel je v súlade s metodikou GLEC na výpočet emisií a spracováva údaje o emisiách od všetkých dopravcov zapojených do komplexného dodávateľského reťazca – nielen údaje o emisiách od spoločnosti Maersk. Analýza poskytuje zákazníkom príležitosť získať podrobný prehľad o ich príležitostiach na zníženie emisií z prepravy ich výrobkov. Dáta zároveň vytvárajú pevný základ pre hlásenie logistických emisií, ktoré je možné použiť v správach o udržateľnosti spoločnosti.

Asi polovica z 200 najväčších zákazníkov spoločnosti Maersk si stanovila – alebo práve nastavuje – ambiciózne vedecké ciele alebo ciele s nulovým obsahom uhlíka pre svoje dodávateľské reťazce. Panel s emisiami bol testovaný 10 kľúčovými zákazníkmi spoločnosti Maersk, ktorí poskytli hodnotnú a pozitívnu spätnú väzbu. Medzi nich patrí popredná spoločnosť na výrobu poľnohospodárskych technológií Syngenta.

FOTO: industryeurope.com