Deň: 6. apríla 2020

Voltia preráža na veľkých európskych trhoch

Spoločnosť Voltia pôsobí na trhu od roku 2011 a jej hlavným zameraním je premena vozového parku jednotlivých, najčastejšie doručovacích spoločností, na elektrický. Robí tak prostredníctvom poradenskej a implementačné podpory a zároveň ponúka efektívne a cenovo najdostupnejšie elektrické dodávky vo svojej kategórii. Svoje vozidlo Voltia vyvinula v roku 2017 a okamžite sa o neho začali zaujímať […]

Read More

Desať rokov úspechov inteligentnej robotiky

Inteligentné technológie uplynulého desaťročia síce potichu, ale o to intenzívnejšie zmenili spôsob života človeka. Prudké tempo technologických evolúcií a revolúcií spôsobilo, že spoločnosti ako Apple, Amazon, Netflix, Alibaba či Microsoft sa okamžite stali „žetónmi“ a symbolmi našich domácností. Manažéri veľkých svetových spoločnosti sú presvedčení o obrovských investičných príležitostiach, o ich obrovskom rastovom potenciáli a vplyve v nasledujúcich desaťročiach. Prinášame […]

Read More

Potenciál Dunaja stále čaká na plné využitie

Vnútrozemské prístavy sú prepravné uzly na vodnej ceste, ktoré vykonávajú dôležité logistické operácie od prekládky, skladovania až po prepravu nákladu. Spravidla sú umiestnené na prirodzenej splavnej rieke, na kanáli, v ojedinelých prípadoch aj na jazere. Disponujú akvatóriom, teritóriom a minimálne jednou prekládkovou polohou.  Druhá najdlhšia európska rieka Dunaj (2850 km) preteká desiatimi krajinami, pričom obchodnú plavbu možno […]

Read More