GO ASSET buduje nové logistické centrum pre Ingram Micro

Rakúsky developer GO ASSET dokončil nosnú konštrukciu novej 55.000 m2 modernej haly v Kostolných Kračanoch. Hala o dĺžke 450 metrov a svetlej výške 12,5 metra je súčasťou projektu LOG CENTER R7 a stavia sa pre Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, vedúceho poskytovateľa riešení pre e-commerce a logistiky.

Nová budova je stavaná s ohľadom na udržateľnosť, vybavená solárnymi panelmi na streche, dobíjacími stanicami pre elektrické vozidlá a zelenými prvkami. Jej blízka dostupnosť k diaľnici R7, juhovýchodne od Bratislavy, umožňuje prístup k efektívnej preprave tovaru naprieč strednou a východnou Európou.

“GO ASSET začala výkopové práce nového logistického parku pre spoločnosť Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services začiatkom roka 2021 a s hrdosťou oznamuje dokončenie nosnej konštrukcie budovy. Stavbu plánujeme uviesť do prevádzky koncom tohto roka,” potvrdil Michal Bubán, riaditeľ rozvoja GO ASSET. Spoločnosť Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services už začala s náborom do prevádzky s predpokladom, že sa stane jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne.

“Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services podpísala zmluvu s GO ASSET v druhej polovici roka 2020 a je poctená poverením vedenia prevádzok pre veľkých hráčov v Európe,“ vyhlásil Jack Heijkans, viceprezident e-commerce spoločnosti Ingram Micro. Objekt má kvalitný prístup k unikátnemu železničnému prekládkovému terminálu METRANS a už dnes sa počíta s distribúciou produktov do viac než desiatky krajín. „GO ASSET ako moderný poskytovateľ logistických priestorov s vyspelou technologickou zručnosťou, čo je základom úspechu tohto projektu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”