Voltia vyvinula špeciálnu chladiarenskú verziu e-dodávky

Voltia, európsky líder v oblasti mestských elektrododávok, dokončuje prototyp chladiarenskej verzie elektrododávky Nissan eNV200 XL Voltia. Vyvíja sa ako súčasť dvoch výskumných projektov v Rakúsku: ZERO Logistics a CONSERVE, podporovaných Rakúskou agentúrou na podporu výskumu – FFG a Klima & Energie Fonds.

Prostredníctvom týchto projektov Voltia spolupracuje s množstvom výskumných partnerov – Johannes Kepler University of Linz, IESTA, AIT Austrian Institute of Technology, Technische Universität Wien, high-tech spoločností ako PRODUCTBLOKS alebo HiWiTronics a profesionálmi v logistike ako i-log alebo Energie Ingenieure Consulting. Spoločnosť už začala testovať funkčný prototyp. Po nedávnom získaní všetkých potrebných certifikácií, by mal ísť do plnej prevádzky. Dodávka má potenciál uspieť vo farmacii a doručovaní potravín.

Prvým testovacím partnerom sa stala rakúska spoločnosť Biohof Achleitner z Eferdingu v Hornom Rakúsku. “Sme nesmierne radi, že sme mohli skombinovať výhody bezemisnej dopravy s technológiou chladenia prírodným chladivom,” povedal Juraj Ulehla, generálny riaditeľ spoločnosti Voltia. Peter Scheuermann, ktorý vedie výskumnú skupinu v Rakúskom technologickom inštitúte AIT, dodáva: “Elektrické chladiarenské dodávky zohrajú v blízkej budúcnosti dôležitú úlohu najmä pre mestskú logistiku a je dôležité dodávať chladiaci systém priamo z vysokonapäťovej batérie, aby bola účinnosť čo najvyššia. Som rád, že môžeme podporiť tento projekt v časti systémovej integrácie s kompetenciami výkonnostnej elektroniky AIT v oblasti EV.” Vozidlo je oficiálne registrované v Rakúsku,v súlade s normami a právnymi predpismi EÚ.

“Prvá certifikovaná a komerčne dostupná transportná chladiaca technológia R290 (propán) od našej spoločnosti je priamo poháňaná trakčným akumulátorom vozidla. Nahrádza v súčasnosti na trhu používané chladiace látky GWP a skutočne zabezpečuje prevádzku s nulovými emisiami. Toto riešenie, jediné svojho druhu, využíva maximálny objem s najnižšou hmotnosťou pri maximálnom úžitkovom zaťažení vozidla,” vysvetľuje Filip Kitanoski, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti PRODUCTBLOKS. Inteligentné prediktívne ovládanie otvárania dverí zabezpečuje efektívne a rýchle obnovenie teploty. Digitálne služby monitorujúce stav jednotky umožňujú pružnú prevádzku systému, ktorý zaisťuje pre prevádzkovateľa vozového parku dokonalé fungovanie. Očakáva sa, že pilotné riešenie poskytne priestor pre prelomový vývoj v segmente elektrických dodávok s regulovanou teplotou.

V súčasnosti prestavané chladiarenské vozidlá fungujúce na naftových motoroch vo všeobecnosti zdvojnásobujú svoju ekonomickú a ekologickú stopu, čo sa prejavilo vo výrazne zhoršenom výsledku skúšky WLTP (priemerná spotreba niektorých vozidiel po prestavbe stúpa z doteraz oficiálne akceptovaných napr. 11 l na 22 l / 100 km). Úrady zatiaľ akceptujú nižšiu úroveň v prípade, že sa konverzie uskutočnia po prvej registrácii, aj keď je táto hodnota stále ďaleko od reality. V budúcnosti sa očakáva, že aj tieto tisíce vozidiel s regulovanou teplotou budú musieť preukázať požadovaný výsledok testu / WLTP, čo povedie k výraznému navýšeniu cien.

Podľa dostupných informácií a odhadov spoločnosti Voltia sa v Európe každý rok predá približne 60.000 nových chladiarenských ľahkých úžitkových vozidiel (ĽTV). Takmer všetky existujúce verzie sú poháňané dieselovými motormi. Sú vybavené chladiacimi jednotkami s viac ako 1300 ekvivalentami CO2 s neprijateľnými priamymi a nepriamymi emisiami a s veľkým vplyvom na zvyšovanie globálneho otepľovania. Práve na riešenie tohto problému začala Voltia spoluprácu s high-tech spoločnosťami a výskumnými partnermi s cieľom vyvinúť ekologické, bezemisné riešenie chladiarenskej dopravy.

Takéto riešenie, vyvinuté v rámci projektu ZERO Logistics, zahŕňa celý proces ekologickej transformácie logistického systému: počnúc hĺbknou analýzou dopravného vozového parku, logistických procesov a energetického systému počas simulácie celého systému a vypracovania optimálneho riešenia pre bez-emisný chladiarenský dopravný systém.

Foto: Zero Logistics Project