internet

Cisco pokročilo v oblasti kremíkovej fotoniky

Nový rad smerovačov Cisco 8000 je prvou platformou postavenou na architektúre Silicon One Q100. Je koncipovaná tak, aby pomáhala poskytovateľom pripojenia a globálnych cloudových služieb znížiť náklady na budovanie a prevádzku rozsiahlych výkonných sietí pre éru 5G, AI a IoT. Kľúčové funkcie a vlastnosti smerovačov radu Cisco 8000 sú nasledovné: Optimalizované pre rýchlosti 400 Gb/S a vyššie, od 10,8 Tb/s […]

Read More

Obchodný úspech v pokročilom digitálnom svete

Spoločnosť Cisco predstavila ďalšie podrobnosti svojej technologickej stratégie budovania nového internetu – takého, ktorý prekoná výkonnostné, ekonomické a energetické obmedzenia dnešnej infraštruktúry a umožní ďalšie digitálne inovácie. Dlhodobá stratégia spoločnosti Cisco, ktorá má zmeniť podobu internetu na niekoľko ďalších desaťročí, už prináša prevratné technické novinky. Tie umožnia vývojárom na celom svete tvoriť aplikácie a služby, ktoré sa ešte […]

Read More

Integrácia dát: Vstupná brána digitalizácie logistiky (2)

Pokračovanie článku z 20.11. Prvú časť nájdete tu Proces dátového managementu sa dá demonštrovať na príklade autonómnej koordinácie výrobného toku a internej logistiky (zásobovania). V rámci inovačného projektu implementovala spoločnosť ANASOFT Smart Industry riešenie EMANS vo výrobnom podniku, kde sa najprv začalo so zberom dát z výrobných a dopravných zariadení. Vďaka tomu disponovali zamestnanci aktuálnymi a […]

Read More

Integrácia dát: Vstupná brána digitalizácie logistiky (1)

Digitálna transformácia otvorila široké pole možností pre nástup inteligentnej automatizácie. V centre štvrtej priemyselnej revolúcii sa nachádzajú dáta, ktoré tvoria nevyhnutný predpoklad pre úspešnú digitalizáciu, pričom nasadzovanie umelej inteligencie sa bez nich nezaobíde. Digitálna transformácia podnikov a automatizácia s princípmi a technológiami Industry 4.0 sa postupne stávajú normou. Podľa najnovšieho prieskumu Združenia inteligentného priemyslu – Industry 4UM vyplýva, že […]

Read More