Siemens a VTG otestujú automatické brzdy pre nákladné vlaky

Spoločnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe otestujú brzdový monitorovací systém (BMS) s cieľom zlepšenia brzdných účinkov nákladných vlakov. Testy preukážu prevádzkovú schopnosť technológie. Obe strany podpísali zmluvu, ktorá sa vzťahuje na jednoročné skúšobné obdobie.

Systém monitorovania bŕzd vykoná automatickú skúšku bŕzd každého vagóna v nákladnom vlaku. Technológia bude súčasťou súboru riešení na zefektívnenie nákladnej železničnej dopravy. Je to nevyhnutný krok, ktorý umožní presun väčšieho množstva tovaru po železnici namiesto automobilmi po ceste, ktoré sú menej ohľaduplné k životnému prostrediu.

„Monitorovací systém vyvinutý spoločnosťou Siemens Mobility je zásadným krokom k ďalšej automatizácii a digitalizácii nákladnej železničnej dopravy. Zníženie časovo náročných manuálnych procesov, zvýšenie efektívnosti a zaručená dostupnosť sú kľúčovými faktormi zvyšovania konkurencieschopnosti železničnej dopravy,“ uviedla Anne Fischer, vedúca produktov pre automatizáciu železníc spoločnosti Siemens Mobility.

Počas trvania zmluvy budú testované a optimalizované jednotlivé komponenty brzdového systému. Testovanie sa začalo v novembri 2020. Hanno Schell, vedúci oddelenia technických inovácií, VTG, uviedol: „Myšlienka systému monitorovania bŕzd sa zrodila vo VTG už v roku 2016 a prvý vývoj sa začal skoro. So spoločnosťou Siemens Mobility sme našli strategického technologického partnera, s ktorým môžeme posúvať inovácie vpred a vyvíjať inteligentnú špičkovú železničnú technológiu. Implementáciou systému monitorovania bŕzd možno efektívnejšie využívať kapacitu železničnej siete, vlakový personál bude mať úžitok zo zníženého pracovného zaťaženia a zvýši sa celková bezpečnosť.“

Systém umožňuje vlakovému personálu vidieť stavové údaje na boku vozňa. Poskytuje tiež automatické hlásenie úplného stavu vagóna a živé aktualizácie všetkých nastavení vagóna, ktoré sa zobrazujú na displeji vo vnútri lokomotívy. Údaje potom môžu pomôcť zabrániť neočakávanému vyradeniu vozňov z obehu, pretože poskytnú včasné varovania o opotrebovaní bŕzd a hroziacich poruchách, čo zníži aj celkové náklady na údržbu.

Počiatočný koncept BMS bol vyvinutý v roku 2016. Nasledoval rok terénneho testovania. Po niektorých vylepšeniach, ktoré pokračovali až do roku 2019, sa súčasné výsledky skúšok premietnu do vývoja sériového produktu vyrábaného spoločnosťou Siemens Mobility.

Foto: Siemens Mobility