Ambiciózny železničný projekt krajín V4

Medzi Slovenskom a Maďarskom by mala vzniknúť nová vysokorýchlostná železničná trať, ktorá o polovicu skráti cestovanie z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy. Kým dnes cesta medzi týmito metropolami trvá 11-12 hodín, vysokorýchlostná železnica to skráti na 5,5 až 6 hodín. Keďže vlak bude premávať rýchlosťou 250 km/h, miestami až 350 km/h, cesta z Budapešti do Bratislavy bude trvať približne hodinu.

Slovensko vidí v projekte vysokorýchlostnej železničnej trate veľký potenciál, ktorý prepojí hlavné mestá krajín Visegrádskej štvorky (V4) a Viedeň. Spojenie metropol týchto štátov by znamenalo jednoduchšie a rýchlejšie prepojenie jej obyvateľov, rozvoj cestovného ruchu a užšiu spoluprácu regiónov. „Vďaka výraznej časovej úspore by sa mohla stať výhodnou konkurenciou aj k leteckému spojeniu. Opodstatnenie vysokorýchlostných vlakov sa dostáva do popredia aj vďaka tomu, že dokáže ekologicky a rýchlo prepraviť veľké množstvo ľudí,“ pripomína minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Podľa slovenského rezortu dopravy a výstavby ide o ambiciózny a finančne náročný projekt, ktorý si vyžaduje pomerne dlhý čas. Za dôležité považuje sústrediť pozornosť na technické parametre, ktoré budú predpokladom vypracovania štúdie uskutočniteľnosti. Kľúčovou otázkou je financovanie, ktoré by sa mohlo riešiť v súvislosti s blížiacou sa revíziou nariadenia o TEN-T (Trans-European Transport Networks, sieť cestných a železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných ciest). „Je naším spoločným cieľom, aby železnice naďalej získavali na atraktívnosti a aby sme dokázali udržať krok s moderným dopravným vývojom v Európe,“ dodáva A. Doležal.

Na vybudovaní vysokorýchlostnej železnice sa dohodli rezorty dopravy krajín V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko). Maďarská vláda investuje do prípravy projektu 1,5 miliardy forintov, čo je v prepočte približne 4,7 milióna eur. „Vysokorýchlostná železnica na maďarskom úseku povedie z Budapešti cez Mór až po Győr. Teraz rokujeme so slovenskou stranou, aby železnica pokračovala na slovenskej strane hraníc cez Dunajskú Stredu alebo Rajku,“ spresnil maďarský minister zahraničných vecí László Szijjártó. Je presvedčený, že investíciou do projektu sa otvorí nová dimenzia pre ekonomický rozvoj strednej Európy.

Zdroj: SITA

Foto: Obrázok od Free-Photos z Pixabay