V4

Ambiciózny železničný projekt krajín V4

Medzi Slovenskom a Maďarskom by mala vzniknúť nová vysokorýchlostná železničná trať, ktorá o polovicu skráti cestovanie z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy. Kým dnes cesta medzi týmito metropolami trvá 11-12 hodín, vysokorýchlostná železnica to skráti na 5,5 až 6 hodín. Keďže vlak bude premávať rýchlosťou 250 km/h, miestami až 350 km/h, cesta z Budapešti do […]

Read More

Ministri dopravy z V4 rokovali o spoločných projektoch

Ministri dopravy členských krajín V4 sa stretli v Bratislave, aby rokovali o  dopravných stavbách v novom programovom období EÚ, ale aj o skúsenostiach s cezhraničným vymáhaním pokút za používanie diaľnic. Práve slovenský minister dopravy Arpád Érsek inicioval zmeny, ktoré umožnia legálne vymáhanie cezhraničných pokút medzi štátmi EÚ a stále sa zasadzuje o ich čo najrýchlejšie uvedenie do praxe. Na dnešnom stretnutí […]

Read More