Deň: 8. novembra 2021

Spoločnosť DACHSER testuje automatizované vozíky v skladoch

V rámci svojich výskumných a vývojových činností spoločnosť DACHSER v súčasnosti vykonáva rozšírené kolo testovania s cieľom zistiť, do akej miery môžu automatizované vozíky fungovať v skladoch popri ručne ovládaných vozíkoch. Na tento účel používa od začiatku roka po jednom automatizovanom vozidle v Langenau a Vaihingene. Čoskoro sa začnú aj testy rojovej inteligencie, pri ktorých budú […]

Read More

Lufthansa Cargo pracuje s IBS na digitalizácii manipulačných procesov

V rámci významného kroku smerom k digitalizácii a zlepšovaniu kvality celosvetovej manipulácie s nákladom sa Lufthansa Cargo spojila so spoločnosťou IBS Software s cieľom digitalizovať kritické manipulačné procesy pre špeciálne produkty a služby, akými sú nebezpečný tovar, liečivá a čerstvé produkty. Nasadenie predstavuje významný pokrok pre iniciatívu Lufthansa Cargo „Mobile Digital Handling“, vytvorenú s cieľom […]

Read More