Deň: 4. augusta 2021

cargo-partner rozširuje ponuku leteckých charterov

Pokrok v celosvetovom vakcinačnom úsilí a súčasný prudký nárast dopytu po spotrebnom tovare sa premietajú do zvýšených požiadaviek na dopravu. V dôsledku napätej situácie na trhu s námornou dopravou a na železnej hodvábnej ceste hľadajú spoločnosti alternatívne dopravné riešenia na zachovanie svojich dodávateľských reťazcov. Napriek kapacitným obmedzeniam v leteckej preprave ponúka cargo-partner svojim zákazníkom týždenné […]

Read More