Košický DACHSER prepája východnú Európu od Balkánu až po Pobaltie

DACHSER Slovakia aj tento rok rozšíril svoju sieť zberných služieb. S pomocou troch nových denných liniek skompletizoval tranzitný koridor spájajúci regióny severovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Kľúčovú úlohu pritom zohráva pobočka DACHSER v Košiciach.

Od marca tohto roka premávajú z Košickej pobočky DACHSER dve nové denné linky zbernej služby. Jedna smeruje na sever do Poľska a druhá na juh do Rumunska. Sieť zbernej služby spoločnosti DACHSER tým získala významnú posilu, ktorá v spolupráci s pobočkami v týchto krajinách umožňuje prepojenie naprieč celou východnou Európou od Estónska až po Chorvátsko.

Košice – Rzešov

Nová denná linka na trase z Košíc do poľského Rzešova a späť premáva od 1. marca 2022. Vďaka nej trvá doručovanie z východného Slovenska do celého Poľska len 24 až 48 hodín, vzdialenejšie lokality, ako napr. pobočka v Štetíne, sú obslúžené do 72 hodín. Nové dopravné spojenie pomáha šetriť čas a náklady, vďaka čomu je preprava po všetkých stránkach efektívnejšia.

„Linka smerujúca do Poľska je aktuálne vyťažená na cca 80 %, čo znamená, že funguje efektívne a zároveň ponúka priestor pre nových záujemcov o prepravy,“ uvádza Stanislav Balog, Branch Manager Košice, DACHSER Slovakia a dodáva: „Jej benefitom je, že lepšie sprístupňuje aj vzdialené lokality v Pobaltí. V spolupráci s kolegami z poľských pobočiek DACHSER organizujeme prepravy do a z krajín ako je Estónsko, Litva či Lotyšsko. Vďaka zavedeniu tejto linky sme už získali nový biznis a aktuálne riešime ďalšie nádejné projekty.“

Košice – Arad

Ďalšia nová linka zbernej služby DACHSER, ktorá funguje od 21. marca 2022, smeruje z Košíc do novej pobočky v rumunskom Arade. Trasa tejto linky nadväzuje na existujúcu, zákazníkmi obľúbenú zbernú linku do Maďarska, ktorá je dlhodobo vyťažená na vyše než 90 % a niekedy je potrebné pridávať ešte ďalšie vozdilo s extra kapacitou. Spojenie s novou pobočkou v Arade, ktorá bola otvorená v januári tohto roku, je v oboch smeroch na dennej báze stabilné.

„Celá trasa novej linky križuje Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko, pričom cesta do rumunského Aradu netrvá dlhšie ako 24 hodín. Tranzitný čas sa tak skratil z troch na jeden deň a rovnako sa znížili náklady a emisie,“ približuje Stanislav Balog. „Od začiatku našej spolupráce s Maďarskom v septembri 2021 naše depo v Košiciach zabezpečuje aj prekládky zásielok smerujúcich na juh. Túto službu predtým zabezpečoval eurohub v Lozorne. Sprístupnili sa tak nové možnosti, ktoré oslovujú potenciálnych zákazníkov, pretože prispievajú k zefektívneniu ich prepráv s ohľadom na čas, peniaze aj ekológiu,” uzatvára.

Lozorno − Budapešť

Vrátane dennej linky na trase Lozorno − Budapešť, ktorá bola spustená 1. februára 2022, logistická spoločnosť DACHSER Slovakia v priebehu tohto roka rozšírila a posilnila svoju sieť zbernej služby o tri nové linky, ktoré doplnili tranzitný koridor spájajúci regióny východnej Európy od Pobaltia až po Balkán.