Deň: 23. júla 2020

V čínskych transakciách B2B zohrá väčšiu úlohu obchodný úver

V súčasnom náročnom hospodárskom období je pre čínske podniky nevyhnutné zamerať sa na posilnenie procesov riadenia úverového rizika zákazníkov a procesov vymáhania pohľadávok. Dotazník z prieskumu spoločnosti Atradius vyplnili čínske podniky v priebehu marca 2020. Do polovice marca Čína prvýkrát neuviedla žiadne prípady COVID-19. Dôsledok vírusu na ekonomiku Číny a predpovede jej vývoja na tento […]

Read More

Dominancia kancelárskych a priemyselných nehnuteľností

Celkový objem investícií do nehnuteľností na Slovensku sa v 1. polroku 2020 vyšplhal do výšky 432 miliónov eur. Za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástol až o 66 %. Priemerný objem investícií do každej z transakcií sa pohybuje na úrovni 43 miliónov eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie v roku 2019 to bolo v priemere 27 miliónov eur. Dominovali hlavne […]

Read More