Deň: 18. apríla 2019

Partnerstvo DB Schenker a ChannelAdvisor Corporation

DB Schenker oznámil strategické partnerstvo so spoločnosťou, popredným poskytovateľom e-commerce riešení na báze cloudu, ktoré umožňujú značkám a maloobchodníkom zvýšiť globálny predaj. Partnerstvo umožní zákazníkom spoločnosti DB Schenker spojiť sa s viac ako stovkou predajných kanálov podporovaných programom ChannelAdvisor. Obrat na online trhoch enormne vzrástol a ponechal bežné internetové stránky elektronického obchodu ďaleko za sebou. […]

Read More

Vznikne celoeurópska nákladná železničná doprava?

Železničná nákladná doprava stráca podiely na domácej doprave v rámci Európskej únie. Podľa Eurostatu podiel železničnej nákladnej dopravy na domácej doprave v EÚ dokonca klesol z 18,7 % v roku 2011 na 17,4 % v roku 2016. Tento obraz je však heterogénny; zatiaľ čo dve tretiny nákladu sa prepravujú po železnici v Lotyšsku, v Španielsku […]

Read More