Deň: 2. apríla 2019

DB Schenker začal prevádzku v Podkrkonoší

DB Schenker nedávno začal prevádzku v sklade v Červenom Kostelci v Podkrkonoší, v ktorom sa špecializuje na logistické služby pre automotive. Hlavnú úlohu tu zohráva blízkosť k zákazníkom. Pre výrobný závod firmy Continental Automotive v neďalekom Adršpachu tu DB Schenker na 1800 m2 zabezpečuje skladovanie hotových výrobkov, ich distribúciu a spätný tok obalov. Spoločnosť DB […]

Read More

Terst – efektívne prepojenie rôznych druhov dopravy

Taliansko sa prezentuje ako silná národná a medzinárodná ekonomická oblasť, ktorá ponúka mnoho príležitostí. Jej jadrom je prístav Terst, ktorý je najdôležitejším na Jadrane. Zohráva dôležitú úlohu aj pri preprave na Ďaleký východ. 18. marca 2019 oslávil prístav 300. výročie svojho založenia. Terst, bývalý hlavný obchodný prístav monarchie, sa stal jedným z hlavných prístavov aj […]

Read More

Boom v on-line dopyte podporuje rast P3

Skupina P3 Logistic Parks, ktorá sa zameriava na dlhodobý manažment a development logistických skladov, zaznamenala v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov ďalší výrazný rast. Jeho hnacou silou bol sčasti boom v oblasti e-commerce, ktorý vyvoláva potrebu strategicky umiestnených skladov v Európe. Zákaznícka základňa P3 vzrástla o 20 %, pričom po prvýkrát v histórii spoločnosti až 30 […]

Read More