Investície na európskom trhu nehnuteľností klesli vlani o 23 perc.

Objem investícií na európskom trhu nehnuteľností klesol v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku v dôsledku pandémie približne o 23 perc. Vyplýva to z najnovšej štúdie CMS European Real Estate Deal Point Study 2021.

„Kupujúci sa primárne zameriavali na nehnuteľnosti so stabilným príjmom a na nehnuteľnosti, ktoré sú pandémiou zasiahnuté iba minimálne. Stúpol počet transakcií, v ktorých si predávajúci upravili zmluvné podmienky tak, aby si riadne zabezpečili splnenie finančných záväzkov zo strany kupujúcich,“ uvádza spoločnosť CMS.

„Aj napriek poklesu na trhu sme zaznamenali vysoké objemy investícií. Je to spôsobené pretrvávajúcimi dobrými úverovými podmienkami a nedostatkom alternatívnych investičných možností. Napriek tomu bude pandémia koronavírusu aj v tomto roku naďalej ovplyvňovať európsky realitný trh,“ vysvetlil partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko Michal Huťan. Pandémia viedla k zmene záujmu investorov o jednotlivé triedy aktív. Populárne boli najmä logistické nehnuteľnosti a rezidenčné nehnuteľnosti.

„Kancelárske nehnuteľnosti zostali v Európe najsilnejšou triedou aktív, ale ich podiel na trhu klesol na rekordne nízkych 30 perc.,“ uvádza spoločnosť. Dopyt po retailových nehnuteľnostiach zostal na trvalo nízkej úrovni (15 perc.). „Naopak, logistické nehnuteľnosti si polepšili a zaznamenali nárast na 19 perc., čo je nový rekord. Podiel investícií smerujúcich do špecializovaných nehnuteľností, ako sú hotely, výrazne klesol (14 perc.),“ doplnila CMS s tým, že obytné nehnuteľnosti sa medzi investormi ukázali ako obľúbené a ich podiel stúpol na 22 perc.

Medzinárodní investori zažili minulý rok ťažké obdobie. „Zatiaľ čo v roku 2017 zrealizovali medzinárodní investori väčšinu obchodov, vlani klesol ich podiel na 43 perc. Aktívnejší sa tak stali národní investori, ktorých podiel stúpol na 57 perc. obchodov (na porovnanie, v roku 2018 to bolo 48 perc.),“ konštatuje spoločnosť.

Zdroj: SITA