METRANS privítal prvý kontajnerový vlak z Číny

Spoločnosti METRANS (Danubia) sa podarilo zriadiť a sprevádzkovať komerčné multimodálne železničné riešenie prepravy kontajnerov z čínskeho Xianu do Dunajskej Stredy.

Na sesterský terminál v Českej Třebovej prichádzajú v súčasnosti z Číny dva vlaky týždenne. Prvý čínsky vlak do Dunajskej Stredy sa však líši v tom, že sa na Slovensko dostal inou cestou: cez územie Ukrajiny do terminálu Dobrá. „Dnešný deň opätovne ukázal, že keď sa chce, je možné uskutočniť čokoľvek,“ konštatoval Peter Kiss, CEO spoločnosti METRANS a. s.

METRANS a jeho partneri začali na projekte spolupracovať zhruba pred rokom. Spoločnosť Transcontainer zabezpečila trakciu na ruskom území a v Kazachstane, ako aj prekládku vlaku zo širokého na normálny železničný rozchod v termináli Dobrá. Nápomocné boli Ukrajinské železnice a tiež železničná spoločnosť Cargo Slovakia, ktorá zabezpečila železničné vagóny a prepravu územím Slovenska.

Manažment METRANS-u stál na začiatku projektu presmerovania vlakov z Ázie cez Slovensko.  Projekt sa podarilo uskutočniť najmä preto, že všetci  partneri si navzájom dôverovali. „Vyskúšali sme si alternatívnu cestu z Číny cez Ruskú federáciu, Kazchstan a Ukrajinu do slovenského prekladiska v Dobrej. Tento terminál preukázal, že stojí na správnom mieste a že železničné spojenie cez Ukrajinu funguje. Na konečnej báze sme dokázali odprezentovať projekt, ktorý rieši dopravu do a z regiónu strednej a východnej Európy. Máme pred sebou ešte mnoho práce. Hlavnou úlohou je dokázať našim partnerom, že routing cez Dobrú je výhodná voľba,“ podotkol P. Kiss.

V novembri 2019 sa početná slovenská delegácia zúčastní na šanghajskom Expo. Bude to výborná príležitosť na ďalšiu prezentáciu možnosti Slovenska na novej Hodvábnej ceste. 

Napriek tomu, že išlo o prvý vlak tohto druhu, smerujúci do hubu spoločnosti METRANS (Danubia), prešiel na Slovensko bez väčších problémov a v dobrom stave. Zaslúžili sa o to pracovníci všetkých kooperujúcich železničných firiem. V procese príprav a realizácie projektu sa mnohým veciam priučili. Podľa P. Kissa je najnovším cieľom projektu ďalšie zníženie prepravného času pre zákazníkov. Ukázalo sa, že slovenská železničná cesta je vhodnou, bezpečnou a spoľahlivou alternatívou na ruotingy každého druhu.

Privítanie vlaku z Číny.

Región strednej a východnej Európy treba vidieť ako jednotný región rozvoja. Týmto projektom sa manažment spoločnosti METRANS snažil v regióne poukázať na to, že Slovensko má možnosť stať sa distribučnou križovatkou a môže úspešne plniť distribučnú funkciu.

Na čínsky importný vlak, ktorý dorazil do Dunajskej Stredy, nadviaže aj prvý exportný vlak z terminálu METRANS-u (Danubia) cez terminál v Budapešti, kde sa už sústreďujú slovenské a maďarské zásielky. Následne sa vydá na terminál v Dobrej, kde bude preložený na široký rozchod s pokračovaním do čínskeho mesta Xiamen.

„Železničná preprava toho druhu je vždy lacnejšia, ako postaviť kilometer diaľnice. Je ekologická, je rýchlejšia ako námorná, nezaťažuje preplnené cestné komunikácie. Štát bude naďalej vytvárať vhodné dopravné podmienky, ostatné zabezpečia podnikatelia,“povedal pri uvítaní vlaku z Číny minister dopravy Arpád Érsek.

Nová Hodvábna cesta výrazne zasahuje do dopravného koridoru východ – západ. Mnohé krajiny venujú veľkú pozornosť tomu, aby si našli miesto na prepravnej mape a každý sa snaží nájsť si pre seba príležitosť. Objem počtu vlakov sa zvýšil neobyčajne dynamicky.

Skupina METRANS súčasťou i tohto prepravného koridoru. V súčasnosti prepravuje viac ako 30 vlakov mesačne, ktoré spájajú Čínu s Európou. Jej manažment chceme ponúkať nové, spoľahlivé a konkurencieschopné riešenia, ktoré prinášajú výhody železničnej siete v krajinách strednej a východnej Európy. Zatiaľ sa využívajú najmä smery cez Bielorusko a Poľsko, no METRANS nezabúda ani na význam ukrajinskej trasy, ktorá má perspektívu, pretože kapacity medzi Bieloruskom a Poľskom sú pre ďalší rozvoj veľmi obmedzené.

„Otvárame novú kapitolu vzájomnej spolupráce. Slovensko predstavuje ideálnu lokalitu pre program Novej Hodvábnej cesty, najmä v železničnom prepojení medzi Čínou a Európou. V rámci vzájomných vzťahov môžeme na území Slovenska nájsť aj ďalšie dôležité miesta v tomto ambicióznom programe. Verím, že nákladné vlaky z Číny do Európy cez Slovensko, sú najlepším spôsobom ďalšieho rozširovania našej spolupráce,“ povedal na podujatí Lin Lin, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *