Britský výbor pre dopravu žiada otvorený program elektrifikácie

Britský výbor pre dopravu zverejnil novú správu Trains Fit for the Future?, ktorá hovorí, že vláda musí dať odvetviu železničnej dopravy jasnú stratégiu, ako dekarbonizovať sieť, ak chce dodržať svoj vlastný termín dekarbonizácie. Výbor odporúča 30-ročný priebežný program elektrifikácie, namiesto čakania na kontrolné obdobie 7, výraznú integráciu nových technológií, akými sú batéria a vodík a tiež kontrolu nákladov, aby sa zabránilo nadmerným výdavkom.

Správa hovorí, že vízia dekarbonizácie by mala byť založená na správnych nákladoch, dosiahnuteľnom pláne dodávok a splniteľných cieľoch a míľnikoch.

Priebežný program elektrifikácie

Jedným z kľúčových odporúčaní výboru pre dopravu bolo, aby ministerstvo dopravy (DfT) implementovalo 30-ročný otvorený program elektrifikácie. Vláda má právne záväzný cieľ čistých nulových emisií uhlíka do roku 2050. Vláda sa tiež zaviazala, že do roku 2040 nebude mať v železničnej sieti viac vlakov na naftový pohon.

Na dosiahnutie týchto cieľov by mala vláda bezodkladne implementovať otvorený program elektrifikácie, ktorá by mala začať platiť čo najskôr, a nie čakať na kontrolné obdobie 7, ktoré sa začína v roku 2024. Správa tiež zdôrazňuje, že elektrifikácia je jedinou okamžitou možnosťou dekarbonizácie pre väčšinu sietí.

V dôsledku toho by DfT mala zverejniť zoznam elektrifikačných projektov a rozhodnúť, ktoré z nich by sa mali implementovať ako prvé a kedy sa majú uskutočniť. Výbor pre dopravu požaduje, aby sieťový aj železničný priemysel podliehali väčšej transparentnosti pri kontrole nákladov.

Batéria a vodíková technológia

Správa navrhuje prijať technológiu batérií a vodíka ako dôležitý spôsob dekarbonizácie železničnej siete. Výbor pre dopravu požaduje, aby DfT zabezpečila, že vodíkové vlaky budú súčasťou nadchádzajúcej národnej stratégie. Z tohto dôvodu chcela, aby DfT informovala o svojich plánoch na podporu rastu odvetvia batérií pre železnicu vo Veľkej Británii.

Predseda výboru pre dopravu, poslanec Huw Merriman, dospel k názoru, že dovtedy kým budú pripravené vlaky na batériu a vodík, sa ako hlavná možnosť ponechá elektrifikácia.

Vo svojej stratégii siete pre dekarbonizáciu trakcie spoločnosť Network Rail uviedla, že z 15 400 jednokoľajových tratí, ktoré v krajine ešte nie sú elektrifikované, by bolo namiesto alternatívnych trakčných koľajových pohonov lepšie 13 000 km z nich elektrifikovať.

„Železnica prispieva menej ako jedným percentom z celkových ročných emisií skleníkových plynov v Spojenom kráľovstve a zohráva obrovskú úlohu v tom, že nám pomáha presúvať ľudí a tovar pomocou riešení s nulovým obsahom uhlíka. Musíme zabezpečiť, že nebudeme tlačiť nákladnú dopravu na cesty, pretože prechod z cestnej na železničnú nákladnú dopravu je dôležitou súčasťou plnenia našich nulových emisných cieľov,“ uviedol Huw Merriman.

Foto: www.voestalpine.com