Deň: 27. mája 2020

Onedlho začínajú práce na razení tunela Bikoš

Na konci mája odštartuje Národná diaľničná spoločnosť razenie vyše jeden kilometer dlhého tunela Bikoš, ktorý je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova. Predpoklad jeho prerazenia je pred budúcoročným letom. Aktuálne sa nad portálom tunela buduje ochranný dáždnik. Na portáli tunela Bikoš, rovnako ako aj pri iných tuneloch, osadí NDS sošku sv. Barbory. Stará banícka tradícia totiž […]

Read More

Najväčšie kontajnerové lode sveta sú skutoční obri

Medzinárodný námorný priemysel sa podieľa zhruba 90-timi percentami na svetovom obchode s tovarom. Podľa Medzinárodnej námornej komory v súčasnosti pôsobí v oceánoch a moriach viac ako 50.000 obchodných lodí. Kontajnerové lode sú nákladné plavidlá, ktoré prepravujú náklad vo veľkých intermodálnych kontajneroch. Sú rozdelené do rôznych kategórií na základe ich nosnosti. V súčasnosti je v prevádzke sedem […]

Read More