Nákladná doprava v máji predstihla úroveň spred dvoch rokov

Celkový objem nákladnej prepravy, ktorý v máji 2021 dosiahol 23,5 milióna ton, už v tomto ukazovateli predstihol o 0,8 % aj posledný predkovidový máj spred dvoch rokov. Oproti piatemu mesiacu roka 2020, keď vrcholila prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19, preprava tovaru medziročne vzrástla o 14,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Podniky, ktoré majú nákladnú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť a predstavujú verejnú nákladnú dopravu, prepravili v máji 13,6 milióna ton tovaru (57,8 % z celkového objemu nákladnej prepravy). Medziročne je to síce o 14,8 % viac, ale oproti obdobiu spred koronakrízy (máju 2019) je to stále o 6,9 % menej.

Vo verejnej nákladnej doprave sa v piatom mesiaci tohto roka zvýšila preprava tovaru po cestách medziročne o 16,4 %, v železničnej doprave až o 40,6 %. Preprava po železnici už o 13,7 % prekonala rovnaké obdobie roka 2019, cestná doprava o 0,6 %.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré okrem množstva prepravovaného tovaru zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v máji tohto roka vyše 3,5 mld. tonokilometrov (tkm) a medziročne vzrástli o 29,1 %. Celkovo však boli výkony v nákladnej doprave ešte o 3,8 % nižšie ako v máji 2019. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka sa preprava tovaru na dlhšie vzdialenosti v rámci podnikov verejnej dopravy zvýšila výraznejšie v železničnej doprave (o 34,0 %), kde prevýšila hodnotu spred dvoch rokov, ale aj po ceste (28,4 %).

V osobnej doprave bolo už takmer 70 % cestujúcich ako pred pandémiou

Postupne z koronakrízy začína precitať aj preprava cestujúcich. Vo všetkých druhoch verejnej osobnej dopravy sa v máji 2021 prepravilo celkovo 42,3 mil. osôb. Po vlaňajšom septembri je to druhý najvyšší počet cestujúcich od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020. Medziročne ide o značný nárast o 43,8 %, ale len preto, že sa vychádzalo z nízkeho základu. Reálnejšie je porovnanie s májom 2019, ktoré hovorí o tom, že sa počet cestujúcich v máji 2021 vyšplhal na 69,9 % úrovne spred dvoch rokov. Je to najviac od septembra 2020.

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú celkový počet cestujúcich a vzdialenosť ich prepravy, rástli v máji 2021 medziročne dynamickejšie ako samotný počet cestujúcich, o 56,2 %. Stále však boli len na úrovni 48,4 % z mája 2019.

Mzdy sa v máji medziročne zvýšili vo všetkých zložkách odvetvia

Tržby v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v máji 2021 medziročne až o 29,9 %. Ich prírastok bol vyšší ako prepad o 27,0 % v máji minulého roku. V piatom mesiaci tohto roka sa výrazne zvýšili tržby v skladových a pomocných činnostiach i v leteckej doprave (o viac ako 40 %). K významnému medziročnému nárastu ukazovateľa prispela aj najväčšia zložka, pozemná doprava (vrátane dopravy potrubím), ktorá má viac ako polovičný podiel na odvetví (rast o 26,9 %). Medziročný pokles tržieb (o takmer 55 %) zaznamenala v máji len jedna zložka tohto odvetvia – vodná doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s májom 2020 vyššia o 12,0 %, keď dosiahla 1 093 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 9,6 %. Oproti minuloročnému máju vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia dopravy a skladovania, najviac leteckej doprave (o 19,9 %).

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas piateho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,4 %, je to najmenší pokles od začiatku tohto roka. Zníženie počtu zamestnancov sa prejavilo vo všetkých zložkách odvetvia (najviac v leteckej doprave) s výnimkou skladových a pomocných činností.

Doprava za prvých päť mesiacov roka

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili za prvých päť mesiacov tohto roka 96,3 milióna ton tovaru, je to o 1,9 % viac ako v rovnakým obdobím vlaňajška (január – máj 2020). Výkony v tonokilometroch boli vyššie o 12,5 %.

Osobnou dopravou sa pri medziročnom poklese o 29,5 % prepravilo 149,2 milióna osôb. Po železnici sa preprava ľudí znížila o 34,5 % a po ceste o 28,7 %. Výkony v osobokilometroch klesli o 41,6 %.

Od začiatku tohto roka sa tržby1) v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 14,0 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2,8 %. Priemerná nominálna mesačná mzda za prvých päť mesiacov tohto roka medziročne vzrástla o 5,8 % (na 1 055 eur) a reálna mzda o 4,3 %.