Deň: 2. októbra 2019

Robotizácia u nás nastupuje rýchlejšie ako v ČR

Postupná automatizácia priemyselnej výroby dosiahla na Slovensku za vlaňajšok vyššie úrovne ako v susednej Českej republike. Podľa najnovších údajov Medzinárodnej federácie robotiky pripadalo u nás na 10-tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov. V susednej Českej republike to bolo za rok 2018 zhruba 119 robotov na 10-tisíc zamestnancov. „Celosvetový priemer sa aktuálne pohybuje na úrovni 85 robotov na […]

Read More

Spoločnosť DOAS postaví tri nové haly

Investičný zámer realizácie projektu logistického parku DOAS v bratislavskej Rači predložila firma Ekojet už na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Tri nové haly by mala postaviť spoločnosť DOAS, a.s., v existujúcom areáli na Staviteľskej ulici. Z investičného zámeru vyplýva, že výstavba by sa mala začať v roku 2021, ukončenie je naplánované v roku 2024. […]

Read More

Narastajúca zložitosť firemných sietí znižuje produktivitu

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že čoraz väčšia zložitosť a zväčšovanie firemných počítačových sietí často vedie k znižovaniu produktivity a konkurencieschopnosti podnikov. Nárast počtu zariadení a aplikácií v sieťach zvyšuje nároky na priepustnosť a zabezpečenie sietí a ak organizácie svoje siete nezdokonaľujú, hrozí im zlyhanie s prevádzkovými a finančnými stratami. Štúdia spoločnosti Forrester ukazuje, […]

Read More