ŽSR spustili ďalšiu etapu modernizácie severného ťahu

Ide o prvú fázu plánovanej modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry na železničnej trati Žilina – Košice. Celkové náklady na realizáciu projektu sú 97,48 mil. eur, z toho 77,62 mil. eur pochádza zo zdrojov Európskej únie. Zhotoviteľom stavby je Združenie Tatry 2017, vedúcim členom skupiny je spoločnosť TSS Grade, a.s.

Základný kameň modernizácie trate Poprad – Lučivná na železničnej stanici vo Svite slávnostne poklepal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. „Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je už takmer kompletne zmodernizovaná. Teraz prichádzajú na rad úseky od Žiliny do Košíc. Podtatranská časť, ktorá sa teraz začína modernizovať, je prvá, čo prinesie dlho očakávané zmeny na železnici smerom na východ,“ povedal A. Doležal.

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na dosiahnutie požadovaných parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie. Na tomto úseku v dĺžke takmer 13 kilometrov budú môcť vlakové súpravy ísť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Úsek je súčasťou hlavného európskeho železničného koridoru Rýn – Dunaj.

„Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy, čím sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. Chcem poprosiť obyvateľov dotknutých oblastí, aby vydržali toto náročné obdobie, ktoré o dva roky prinesie skvalitnenie dopravy v regióne,“ poznamenal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov.

Stavba je rozdelená na úseky Poprad – Svit a Svit – Štrba. Jej súčasťou bude aj modernizácia železničnej stanice vo Svite. V rámci modernizácie vybudujú a zrekonštruujú sedem železničných mostov, vybudujú aj dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, vo Svite a v Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny. Práce by mali byť ukončené v júli 2022.

Zdroj: SITA

Foto: teraz.sk