Železnicu Záhreb – Rijeka budú modernizovať

Chorvátsko získa z európskeho Kohézneho fondu 311 miliónov eur na vybudovanie časti železničnej trasy medzi Záhrebom a Rijekou. Na 44 kilometrov dlhom úseku medzi mestami Hrvatski Leskovac a Karlovac sa EK bude podieľať na financovaní rekonštrukcie existujúcej koľaje a výstavbe druhej koľaje.

Celková hodnota projektu je podľa chorvátskeho ministerstva infraštruktúry 470,49 miliónov eur. Projekt, ktorý má byť podľa odhadov EK hotový koncom októbra 2023, sa nachádza na trase Rijeka – Záhreb – Budapešť. Táto trasa je súčasťou dôležitého stredomorského koridoru v rámci transeurópskej železničnej siete.

Chorvátsko chce do roka 2030 dokončiť modernizáciu celej 230 kilometrov dlhej železničnej trasy medzi Rijekou a Záhrebom. Táto trasa je podľa chorvátskeho ministerstva infraštruktúry dôležitá pre zlepšenie spojenia prístavu v Rijeke s trhmi v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.