Vlak Istanbul-Teherán-Islamabad odišiel, bude to odteraz pravidlom?

Železničný vlak Islamabad – Teherán – Istanbul (ITI) napokon v utorok 21. decembra odišiel smerom na západ. Po mnohých neúspešných pokusoch o obnovenie tejto železničnej nákladnej trasy spájajúcej Pakistan, Irán a Turecko sa teraz zdá, že linka bude fungovať. Informovali o tom viaceré médiá v regióne.

Odchod vlaku oslávili ceremóniou za účasti vysokých predstaviteľov pakistanských železníc a ministerstva obchodu, veľvyslancov Iránu a Turecka, Tadžikistanu, Kazachstanu a predstaviteľov Organizácie pre hospodársku spoluprácu. Pakistanský minister železníc Azam Khan Swati uviedol, že začiatok presunu kontajnerového vlaku z Pakistanu do Iránu a Turecka bol dávnym snom krajín tohto regiónu, ktorý sa konečne naplnil.

Pochybný štart

Skutočnosť, že vlak skutočne odišiel, má byť dôkazom o spustení linky. Jej uvedenie do prevádzky bolo totiž niekoľkokrát na poslednú chvíľu zrušené. Naposledy bol plánovaný odjazd vlaku 4. marca, no aj vtedy ho odložili, hoci turecký prezident začiatkom marca upokojoval, že vlak pôjde. Na stretnutí kompetentných orgánov zainteresovanej trojice krajín však 2. marca 2021 Pakistanská železničná nákladná a dopravná spoločnosť odchod vlaku  zrušila s odvolaním sa na obavy súvisiace s bezpečnosťou.

Dva hlavé dôvody

Po niekoľkých rozhovoroch, ktoré viedla RailFreight.com so zainteresovanými stranami, možno usúdiť, že problémy so spustením tohto vlaku mali dva hlavné dôvody. Po prvé, americké sankcie voči Iránu predstavujú určitú brzdu. Keď totiž vlak prechádza cez Irán, prináša to administratívne prekážky. Odosielatelia nechcú riskovať prípadné straty, čo vedie k druhému dôvodu: k nedostatočnému dopytu.

Podľa Aasima Siddiquiho, predsedu Pakistanskej asociácie nákladnej dopravy, sú objemy nákladu medzi Tureckom a Pakistanom nedostatočné na udržanie pravidelnej vlakovej dopravy. „Vlak, ktorý teraz odišiel, má určitý náklad na jeden vagón v krytých vozňoch, ale iné odchody nie sú plánované, pretože nie je dostatočný dopyt,“ povedal. Uvádzalo sa mnoho ďalších dôvodov, ako napríklad váha nákladu, ochota pakistanskej vlády či slabá komunikácia. Zdá sa však, že všetky strany sa dohodli, pretože vlak skutočne odišiel. Je pravdepodobné, že dorazí do Turecka, lebo Iránci majú o pohyb tohto vlaku veľký záujem,“ dodal Siddiqui.

Vitálny koridor

Železničná trať má veľký potenciál. Vlak môže prepravovať železničné kontajnery aj s dĺžkou 20 stôp. Trasa meria 6 500 km. Organizácia Spojených národov ju uznala za medzinárodný koridor. Predpokladá sa, že železnica nielenže spájajúca tieto tri krajiny vytvorí aj spojenie medzi Európou a Áziou. Z Istanbulu je dobré spojenie do Európy a s využitím marmarského podmorského železničného tunela by dodávka mohla byť ešte rýchlejšia. Železničný tunel Marmara bol nedávno otvorený pre železničnú nákladnú dopravu, čo umožňuje rýchlejšie spojenie medzi európskou a ázijskou stranou tureckého mesta. Na druhej strane India a Bangladéš prejavili záujem pripojiť sa k tejto linke s cieľom realizovať rýchlejšie dopravné spojenie na Blízky východ a do Európy. Vlak ITI sa nazýva aj Eko kontajnerový vlak.

Majorie van Leijen

Foto: dawn.com