Vláda odobrila elektrifikáciu trate Haniska – Moldava

Elektrifikácia úseku železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa bude realizovať v tzv. redukovanom variante. Ten zahŕňa elektrifikáciu trate a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia, ako aj rekonštrukciu železničného zvršku a spodku vrátane úpravy nástupísk. Investičné náklady predstavujú 58 miliónov eur. Na výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou to odsúhlasil vládny kabinet.

Realizáciou tohto projektu sa dosiahne na 32-kilometrovej trati úspora na cestovnom čase oproti súčasnosti až o 11 minút. Projekt je v súčasnej dobe vo vysokom stupni projektovej prípravy a nadväzuje na výstavbu terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto.

V roku 2018 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti. Porovnávala tri varianty technického riešenia projektu – základný, redukovaný a minimálny. Minimálny variant s investíciou 41 miliónov eur pozostáva výlučne z elektrifikácie trate, základný variant s nákladmi 74 miliónov eur rozširuje redukovaný variant o modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia na nadväzujúcom úseku Barca – Haniska pri Košiciach vrátane stanice Haniska.

Elektrifikáciou úseku trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa odstráni posledná neelektrifikovaná trať zaústená do Košíc s možnosťou optimálneho zapojenia dopravy do pripravovaného Integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja. Vybuduje sa bezbariérový nástup a výstup pre pohyb imobilných a ťažko telesne postihnutých. Projekt je majetkovoprávne usporiadaný a je pripravený na realizáciu, uviedol rezort dopravy.

Projekt má prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti územia, aj k úspore času dochádzky do oceliarní U.S. Steel Košice, kde sa predpokladá umožnenie vstupu zamestnancov aj nákladným vchodom v blízkosti železničnej zastávky Hutníky. Traťový úsek Košice – Moldava nad Bodvou sa rezort dopravy chystá liberalizovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *