UWC dodá železničné vagóny pre intermodálnu dopravu

Spoločnosť United Wagon Company (UWC) vyrobí a dodá 1000 veľkokapacitných kontajnerových plochých železničných vagónov intermodálnemu prevádzkovateľovi Trans Synergy. UWC doručí túto objednávku v priebehu roku 2021.

Podpísaný kontakt je trojstranný, pričom signatármi sú UWC Group, State Transport Leasing Company (GTLK) a Trans Synergy. Je to už druhýkrát, čo UWC dodáva železničné koľajové vozidlá spoločnosti Trans Synergy, pričom v roku 2020 dodala operátorovi 360 podobných plochých vagónov. Výkonný riaditeľ spoločnosti Trans Synergy, Stanislav Stankevich, potvrdil, že spoločnosť sa chce stať lídrom na trhu železničnej kontajnerovej dopravy, a preto masívne rozširuje svoju flotilu.

Plochý vagón od UWC, model 13-6903, má nosnosť 74,5 t a nákladnú dĺžku 80 stôp. Môže prepravovať kontajnery (vrátane chladiarenských a cisternových) rôznych veľkostí s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 36 t. Podvozky majú zaťaženie na nápravu 25 t. Očakávaná životnosť každého vagónu je 32 rokov s osemročným intervalom údržby, príp. po prejdení jedného milióna kilometrov.

Stanislav Stankevich, výkonný riaditeľ spoločnosti Trans Synergy, uviedol: „Spoločnosť je v súčasnosti v aktívnej fáze výstavby. Tento rok stojíme pred úlohou rozšíriť náš vozový park nákladných vagónov nad hranicu 5000 kusov. Spoločnosť od začiatku budovala svoj vagónový park novej generácie. Jeho technické a prevádzkové vlastnosti sú výrazne lepšie, čo nám poskytuje značnú výhodu oproti konkurencii. Sme presvedčení, že v týchto náročných časoch dokážeme vybudovať úspešné podnikanie spoliehajúce sa na vysoké kompetencie nášho tímu, ako aj na moderné a efektívne koľajové vozidlá. Preto sa tešíme na ďalšie rozvíjanie plodnej spolupráce so Štátnou dopravnou leasingovou spoločnosťou a spoločnosťou United Wagon.“

Foto: worldcargonews.com