budovy

Panattoni má vo výstavbe 1,5 milióna m2 budov

Spoločnosť Panattoni má za sebou náročný tretí štvrťrok, vyznačujúci sa budovaním priestorov pre e-commerce a výrobu. Na konci septembra mala spoločnosť vo výstavbe 1,5 milióna m2 industriálnej plochy po celej Európe. Panattoni začala výstavbu distribučného centra Amazonu v nemeckom Schortens a rozvojový projekt Wakefield 515 v britskom Yorkshire. V Poľsku začala stavať výrobnú halu pre […]

Read More

Do Prologis Parku Brno zamierila firma KAISER+KRAFT

Jednoducho dostupné lokality v blízkosti koncových spotrebiteľov, ktoré zároveň spĺňajú najvyššie štandardy v oblasti udržateľnosti, sú veľmi žiadané. Skvelým príkladom je Prologis Park Brno, do ktorého sa rozhodla situovať svoju novú stredoeurópsku centrálu spoločnosť KAISER+KRAFT, popredný európsky zásielkový B2B obchod s továrenským, skladovým a kancelárskym vybavením. Pre napojenie na svoje hlavné trhy v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na […]

Read More

Sprísnia sa normy na energetickú hospodárnosť budov

Energetická náročnosť pokrytá z obnoviteľných zdrojov, nižšie emisie, ekologickejšie stavby, vyššia hodnota nehnuteľnosti, úspora nákladov na prevádzku – to je len niekoľko celospoločenských prínosov zelených budov. Od 1. 1. 2021 začnú platiť prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Sme pripravení akceptovať a plniť nové normy? Udržateľné, zodpovedné a ekonomicky efektívne stavby i renovácie sa stali súčasťou spoločenskej objednávky, kedy […]

Read More