Rezort dopravy predlžuje možnosť prihlásenia do tendra BA – KN

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predĺžilo termín prihlasovania sa do verejnej súťaže na výber dopravcu pre linku Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Dôvodom je príležitosť, aby sa do súťaže mohlo zapojiť väčšie spektrum uchádzačov aj zo zahraničia. Tí avizovali viaceré administratívne obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid – 19, ktoré sú nevyhnutné pre účasť na verejnej súťaži.

Nový termín pre predkladanie žiadostí je stanovený na 8.októbra 2020 do 15:30 hod.

Pre už prihlásených uchádzačov sa nič nemení. Rovnako to nemá žiaden vplyv na samotný priebeh súťaže, keďže v tomto okamihu ide len o úvodný administratívny krok bez uvedenia hodnoty ponuky alebo ceny. Nezmenená zostáva aj následná lehota na prípravu konkrétnych ponúk pre uchádzačov, t.j. 90 dní.

Upravené oznámenie o vyhlásení súťaže na trať Bratislava – Komárno je zverejnené na stránke ministerstva: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/liberalizacia-osobnej-zeleznicnej-dopravy/bratislava-komarno-opakovana v dokumente: Oznámenie o začatí verejnej súťaže – upravené.

FOTO: sdetmi.com