Posilnenie cezhraničnej spolupráce Európy a Ruska

Počas Medzinárodného železničného kongresu 2019 skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG) a Digital Logistics LLC – spoločný podnik ruských železníc (RZD) a developer digitálnych platforiem INTELLEX LLC podpísali v Rakúskej obchodnej komore memorandum o porozumení. Hlavným cieľom memoranda je podporovať spoločný vývoj, normalizáciu a digitalizáciu operačných procesov naprieč hranicami Európy. To by malo umožniť rýchlejšie spracovanie hraníc a skrátenie času tranzitu medzi koncovými bodmi.

Thomas Kargl, člen predstavenstva spoločnosti Rail Cargo Group, a Alexander Kočukov, generálny riaditeľ spoločnosti Digital Logistics LLC, podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti železničnej logistiky s využitím najmodernejších nástrojov digitalizácie. „Posilní sa cezhraničná spolupráca medzi Európou a Ruskom a podporí sa zavedenie spoľahlivých kontinentálnych logistických riešení,“ vysvetľuje člen predstavenstva RCG T. Kargl.

Memorandum potvrdzuje záujem oboch strán o zabezpečenie postupného prechodu na digitálne technológie v organizácii služieb medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy. V tejto súvislosti by sa mala vytvoriť platforma digitálnej logistiky, aby bolo možné v budúcnosti digitálne mapovať dopravné procesy, ako aj umožniť elektronickú výmenu údajov s ohľadom na plánovanie a koordináciu železničnej nákladnej dopravy. „Podpísanie memoranda bolo dôležitým krokom na zvýšenie atraktívnosti železničnej dopravy v Rusku, Európe a Ázii .Potvrdzuje too naše odhodlanie dosiahnuť novú úroveň v medzinárodnej nákladnej doprave prostredníctvom digitalizačných opatrení,“ hovorí Kargl.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *